• فارسی
  • English

توضیحات معدنچیان را ادغام کنید

بازی کلاسیک ادغام با پیچ و تاب. با خرید ابزار، ارتقاء آنها و اجازه دادن به بقیه کارها ثروتمند شوید. امروز امپراتوری استخراج خود را شروع کنید!
تغییرات نسخه 2.2.6:
rc رفع اشکال جزئی و بهبود

The description of Merge Miners

Classic merge game with a twist. Easy to pick up and play! Become rich by buying tools, upgrading them and letting physics do the rest. Start your mining empire today!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»