• فارسی
  • English

توضیحات تیرانداز واقعی بطری

این یک روند جدید تیراندازی به بطری در عصر بازی های شلیک بطری، برای لذت بردن از شکستن بطری ها با تخصص خوب تیراندازی است. در این بازی شبیه ساز چندین محیط وجود دارد که می توانید بطری ها را با گلوله ها و با سنگ های تیرانداز سه بعدی بشکنید. در این بازی بطری ها را با سنگ و گلوله منفجر کنید و از جلوه های صوتی شکسته در محیط های مختلف لذت ببرید.
قوانین و مقررات بازی ها ساده هستند، فقط ضربه تند وشدید زدن روی صفحه نمایش را هدف قرار داده و روی دکمه تیراندازی کلیک کنید تا بطری را با صدای انفجار بطری منفجر کنید.

در این بازی تیراندازی، شما در زمان واقعی تجربه تیراندازی به مرغ، هندوانه و تیرانداز از خفا به اهداف مهارت های تیراندازی خود را بهبود بخشید و از تجربه شگفت انگیز تیراندازی در زمان واقعی در جنگل استفاده کنید. در این بازی شبیه ساز سه بعدی تیرانداز به بطری دارای سی سطح مختلف و چالش برانگیز روبرو خواهید شد.
 این بازی دقیقاً همان چیزی است که شما در دوره مدرن تیراندازی با اسلحه به آن نیاز داشتید، که در محیط های مختلف واقع بینانه مانند رودخانه، هتل ها، شکار تیرانداز از خفا در فضای باز در مدت زمان معینی شلیک کنید.

امکانات بازی Real Bottle Shooter Game - تیرانداز واقعی بطری:
  • محیط واقع گرایانه با جلوه سه بعدی
  • چندین سطح
  • اسلحه های مختلف تیراندازی
  • صدای شکسته شیشه ای واقع بینانه
  • تجربه تیرانداز از خفا در زمان واقعی
تغییرات نسخه 1.22:
سطح API بهبود یافته
افزودن سطوح بیشتر
مشکلات برطرف شده

The description of Real Bottle Shooter Game

A new bottle shooter trend in the era of bottle shoot games let’s have a fun to break the bottles with your good shooting expertise. There are multiple environment in this bottle shoot expert simulator game you can broken the bottles with bullets and with bottle shooter stones 3d choices. Did you like shooting games like 3d bottle shooting crazy simulator and so on start your carrier? With this sniper bottle shooting game blasts the bottles with stones and bullets and enjoys the broken glass sound effects in different environments.
Games rules and regulations are simple just swipe on the screen aim the target and click on the shooting button to blast the bottle with bottle blast sound. Become the bottle shooter expert master with this most difficult shooting experience games. Nice bottle shooting 3D effects games give you realistic environment shoot the bottles as given time periods challenge yourself as shooter in this bottle shooter sniper game than will perform more better and accurate. You might played a number of chicken shoot games but not like this gives you accurate aiming target with smooth control this sniper shooting 3d game is most addictive, fun and attractive shooting game.
In this shooting game you will take real time shooting experience like bottle shooting, chicken shooting, watermelon shooting and sniper shooting aim your target improve your shooting skills get amazing experience of like real time shooting in the forest. Bottle shooting sniper 3d simulator game have thirty different level you will face 30 different challenging and difficult levels as you will clear previous level further will be more challenging and difficult this is just for improve your shooting skills in the real life.
This game is exactly what you needed in the modern era of shooting gun games. This real bottle shooter sniper games involve different realistic based environments like river, hotels, indoor and outdoor shooting sniper hunting. Sniper hitting shooter expert placed multiple bottles at different points with little dark background environment you have to identify all the targets aim the targets and shoot all the bottles within given time period before time over.

Features
 Realistic environment with 3D effect
 Multiple levels
 Multiple sniper shooting guns
 Realistic glass broken sound
 Real time hunting sniper experience

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید   بیشتر»