• فارسی
 • English

توضیحات تمیز کردن خانه - دختران خانگی

از تمیز کردن خانه، حمام، اتاق خواب، ماشین، باغ، آشپزخانه، زمین بازی، استخر شنا و سالن لذت ببرید.

مینی بازی
1) جمع آوری میوه
2) سر و صدا بادکنک
3) کشتن حشره
4) بادکنک را با کمان و فلش تکان دهید
5) بازی حافظه
6) شکل مقابل رئال
7) تعمیر لوله
8) پیدا کردن میوه ها و سبزیجات
9) شکل کوتاه شدن
10) شلیک به اسباب بازی

ویژگی های بازی House Cleanup : Girl Home Cleaning Games - تمیز کردن خانه - دختران خانگی:
 • گرافیک واقع گرایانه
 • صدای محیط عالی
 • انیمیشن های خیره کننده و شگفت انگیز واقعی
 • ذرات و اثرات واقعی زمان
 • کنترل های صاف و ساده
 • رابط کاربر پسند با گرافیک تعاملی
 • تمیز کردن قایق خود با آخرین ابزار
 • فروشگاه بستنی خود را با آخرین ابزار تمیز کنید
 • سوسک و حشرات با استفاده از ابزار حذف نمایید.
 • قایق تفریحی را تعمیر کنید
 • فروشگاه پیتزا خود را با آخرین ابزار پاک کنید
 • ساخت گل
 • تمیز کردن حمام
 • تمیز کردن اتاق خواب
 • تمیز کردن ماشین با آخرین تجهیزات
 • تمیز کردن آشپزخانه
 • سالن خود را با آخرین ابزار تمیز کنید
 • تمیز کردن استخر شنا
 • تمیز کردن زمین بازی
 • تمیز کردن باغ
 • تمیز کردن خانه توله سگ
 • تمیز کردن دوچرخه
تغییرات نسخه 5.1:
اشکال جزئی رفع شد.
ارتقای کارایی.

برای تجربه کاربری بهتر، همیشه آخرین نسخه را دانلود/به‌روزرسانی کنید.

The description of House Cleanup : Girl Home Cleaning Games

About Game

Let’s clean the girl house now !
*Cleaning the girl house in your way the Bathroom, Bedroom, Car, Garden, Kitchen, Playground, Swimming Pool, Hall, and Theatre cleaning game.We must clean trace object first, and put unset object to relative place.
*After that tools panel comes so you need to take tool & complete your task.
*Keep clean your house is better plan to doing any other task.
*Wipe up dust, vacuum the bed & sofa, and throw away trace to dustbin. Not leave any dirty things and fix anything that’s not looking proper.
*Be ready to clean & decorate the house with lots of new views.
*This cleaning game will teach you about , how to clean your house with best way.

Mini Game Added
———————————
1)Collect the fruit.
2)Smash the balloon.
3)Kill the Insect.
4)Smash the balloon by bow & arrow.
5)Memory Game
6)Shape Vs Real
7)Repair The Pipe
8)Find Fruit & vegetables
9)Shorting Shape
10)Toy Shoot

Game Features
Realistic graphics and ambient sound.
Realistic stunning and amazing animations.
Real-time particles & effects
Smooth and simple controls.
User friendly interface and interactive graphics.

This Game Includes

Boat Cleaning
Clean your Boat with latest tools.
Repair Punctures from boat &Life jacket.

Ice Cream Shop
Clean your Ice cream shop with latest tools.
Removed cockroach & insect using tool.

Juice Shop
Clean your juice Shop with latest tools.
Repair the surf boat.
Blow the fire using tools.

Pizza Shop
Clean your Pizza shop with latest tools.
Make delicious pizza for your customer.
Make Potato chips & soda too.

Volley Ball Court Cleaning
Clean your Volley Ball Court with latest tools.
Also you need to repair the volley ball net.
Repair Volley Ball.

Flower Shop Cleaning & Making
Clean flower shop with latest tools.
Complete customer order to make flower bouquet , flower pot and basket flower bouquet
Bathroom Cleaning
Clean your bathroom with latest tools.
bathroom look shiny and clean.
After the Bathroom clean you need will clean Toilet too.
So you will learn how to clean bathroom in house.

Bedroom Cleaning
Clean your Bedroom with latest tools.
After the Bedroom clean you need to fixed pillow.
After that you need to fixed issue of broken TV.
So you will learn how to clean bedroom in house & fixed Pillow & TV.

Car Cleaning
Clean your Car with latest equipments.
After the Car clean you need to fixed Head Light & fixed wire so your car is ready to start.

Kitchen Cleaning
Clean your Kitchen with latest tools.
After the Kitchen clean you need to wash dishes with liquid.

Theatre Cleaning
Clean your Theatre with latest tools.
After the Theatre clean you need to fixed issue of projector.

Hall Cleaning
Clean your Hall with latest tools.
Hall is so dirty you need to remove unused things in to the dust.
Put all the things which is in used at right place.

Swimming Pool Cleaning
Clean your Swimming Pool with latest tools.
Need to fixed umbrella, chair & other things at right place.
Swimming Pool is so dirty you need to remove unused things in to the dust.

Playground Cleaning
Clean your Playground with latest tools.
After the Playground clean you need to fixed broken Swivel Seesaw & broken Swing.

Garden Cleaning
Clean your Garden with latest tools.
Also you have chance to grow a flower in a garden.

Puppy House Cleaning
Clean your Puppy House with latest tools.
House is so dirty you need to remove unused things in to the dust.
Put all the things which is in used at right place.

Bicycle Cleaning
Clean your Bicycle with latest tools.
Also you need to replace the broken chain.

Tree House Cleaning
Clean your Tree House with latest tools.
Also you need to replace the broken window.

Helicopter Cleaning
Clean your Helicopter with latest tools.
Also you need to repair the engine.

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»