• فارسی
  • English

توضیحات خروج بلوک

بازی اعتیادآور و ساده ای که در آن باید با جابجا نمودن بلاک های دیگر، بلاک قرمز را از صحنه خارج کنید. بازی دارای چهار سطح دشواری از ساده تا حرفه ای است.
در نهایت بیش از 4000 پازل مختلف وجود دارد که شما را ساعت ها سرگرم خواهد کرد.

ویژگی های بازی Unblock FREE - خروج بلوک:
  • شامل 400 پازل
  • دارای 4 سطح دشواری مختلف
  • ساعت ها سرگرمی
  • دارای تم های مختلف
تغییرات نسخه 6.5.61:
رفع اشکال و بهبود عملکرد

The description of Unblock FREE

Unblock FREE is a simple and addictive puzzle game. The goal is to get the red block out of the board by sliding the other blocks out of the way. Unblock FREE comes with 4 difficulty levels ranging from Easy to Expert. There are 4000 puzzles in total, worth hundred hours of playing to keep you challenged.
Features
* 4 difficult levels ranging from Easy to Expert
* 4000 puzzles in total for you to enjoy
* Keep track of all the puzzles you've cleared
* Hours of enjoyment for FREE!
* Multiple themes that can be unlocked