• فارسی
  • English

توضیحات نبرد سایان

جهان تحت حمله است و به ما به کمک شما نیاز دارد.

نحوه بازی Battle of Saiyan - نبرد سایان:
  • جمع آوری 7 گوی برای گذراندن هر مرحله
  • شکست غول ها برای گرفتن گوی
  • ماموریت پاک سازی در برخی از مراحل
  • شارژ قدرت خود با نوار قرمز
  • امکان پرش و پرواز
از بازی لذت ببرید.
دانلود بازی: