• فارسی
  • English

توضیحات شبیه ساز اتوبوس تجاری 16

بازی های حمل و نقل عمومی بسیار سرگرم کننده هستند، آماده باشید تا یک شبیه ساز عالی اتوبوس را تجربه کنید. راننده اتوبوس شهر در این بازی باشید. آیا شما در جابجایی مسافر ماهر هستید و می توانید تمام ماموریت ها را کامل کنید. مهارت های رانندگی خود را تمرین کنید. هنگامی که فکر می کنید آماده هستید به سادگی به حالت حرفه ای بروید و اجازه دهید چالش سرگرم کننده بازی شروع شود.

رانندگی در یکی از بهترین مکانها را تجربه کنید و از گرافیک خیره کننده و فیزیک عالی بازی لذت ببرید.

ویژگی های بازی Commercial Bus Simulator 16 - شبیه ساز اتوبوس تجاری 16:
  • مکان های شگفت انگیز شهر
  • اتوبوس زیبا با داخل دقیق
  • حمل و نقل عمومی
  • رانندگی با اتوبوس در روز و شب
  • ماموریت های اتوبوس

The description of Commercial Bus Simulator 16

PUBLIC TRANSPORTATION GAMES HAVE NEVER BEEN THIS MUCH FUN
Get ready to experience the ultimate simulation feeling. Be the city bus driver in this bus simulator game. Mobile simulation games have never been this realistic. Are you a skilled enough passenger driver that can complete all adrenaline filled missions? If not, don’t worry. Just enter the free ride mode and practice your bus driving skills. Once you think you’re ready simply switch to career mode and let the fun game challenges begin!YOUR PROFESSIONAL BUS DRIVING CAREER STARTS NOW
Drive around in one of te best looking locations and enjoy stunning simulation graphics and physics. Get ready for some city bus driving, mountain hill driving, drive at night and unlock and collect all the beautiful commercial busses. The details are really incredible! Get on board and enjoy the ride!


KEY FEATURES of this Commercial Bus Simulator 16 game

✔ Cutting edge city bus driver graphics bus simulator game
✔ Amazing city driving locations and amazing public transportation simulator features
✔ Beautiful and detailed bus exteriors and interiors
✔ Ground breaking commercial bus simulation games physics
✔ Adrenaline-filled public transportation simulator excitement
✔ Commercial bus simulation day and night driving
✔ Detailed and complex city bus driver missions in this bus simulator game
✔ Realistic commercial bus simulation mountain environment
✔ More city driving and public transportation simulator fun will follow

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»