• فارسی
  • English

توضیحات موتور سیکلت صخره

تبدیل به عالی ترین موتور سوار صخره ای در کل جهان شوید و در امتداد جاده های خطرناک با موتورسیکلت خود سواری کنید.
تغییرات نسخه 1.7:
اشکالات ثابت
آگهی های دارای برچسب
گیم پلی بهینه شده

The description of Bike Race: Motorcycle World

PERFORM CLIMBER STUNTS AND STUNTING MANIA
Become the most awesome climber moto bike rider in the whole world. Let all the other BMX, motorcycle and motorbike riders behind you as you race along the awesome dangerous road of Route 66. Be on the watch for obstacles on Route 66 and make use of them for the other BMX, motorcycle and motorbike riders so that they do not chase you. As the most awesome climber moto bike rider you have a high reputation to keep up. Make sure it stays up in this perfect off road 4x4 motorcycle driving simulator!


Key Features of Bike Race: Motorcycle World -
✔ AMAZING OFF ROAD 4X4 MOTORCYCLE DRIVING SIMULATOR
✔ AWESOME MOTORBIKE AND BMX DRIVERS TO RACE
✔ EPIC OFF ROAD TRACKS FOR PERFECT STUNT MANIA RACES
✔ REAL BULLETPROOF MOTORBIKE RACING

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید بیشتر»