• فارسی
  • English

توضیحات راننده تپه

راندن تمام وسایل نقلیه باری بزرگ در تپه ها.
آیا قادر به هدایت خودروهای سنگین در تپه ها هستید؟
دقت در هنگام رانندن این وسایل نقلیه بزرگ بسیار مهم است، مهارت های رانندگی خود در تپه ها را با این وسایل نقلیه بزرگ نشان دهید. این بازی بسیار سرگرم کننده است.

از رانندگی با خودروهای شاسی بلند دو دیفرانسیل، کامیون های باری یا تراکتور مزرعه لذت ببرید و محموله مورد نظر را از مسیرهای سرسبز انتقال داده و به مقصد برسانید.

تغییرات نسخه 3.2:
رفع اشکالات.
رتبه بندی محتوای جدید؛
گیم پلی بهینه سازی شده
-به روز رسانی API به سطح 30.

The description of Off-Road 4x4 Hill Driver

For all extreme car driving game lovers and daredevils: the ultimate hill speed driving test has just arrived on your mobile device. Get to drive all kind of big cargo vehicles through the off road hills. Be the best fast car hill driver the world had ever seen. Are you able to steer these big cargo vehicles through the off road hills and do some though precision driving with each one of these big cargo vehicles? Show us your fast car hill driver skills while precision driving big vehicles in this offroad simulator 4x4 challenge. Hill speed driving has never been this much fun.

In this offroad simulator 4x4 sim, you can choose from many different big cargo vehicles before starting a new offroad simulator 4x4 challenge. You can be a fast car hill driver while being behind the wheel of a 4x4 suv, do some precision driving with a cargo truck or do some extreme car driving in a farm tractor!! AWESOME right!

Playing this hill climb racing game gives you many hours of nonstop gaming fun! Each game level has its own offroad simulator 4x4 challenge. Playing hill speed driving games have never been this much fun. We promise..

Once you are in your 4x4 suv, cargo truck or in one of the farm tractor your level mission is to deliver the cargo towards your destination. As a hill climber you get towards your destination by following the directions on your in game screen and by simply following the hill climb roads. Finishing the awesome in game levels require a unique combination of precision driving and hill speed driving. Are you ready for the ultimate offroad simulator 4x4 challenge? Face the off road hills and be ready for some hill speed driving as a daredevil car hill driver.

We’re on Twitter, Facebook and more - find us on your favorite networks to hear about our newest games and other news updates:
Facebook - https://www.facebook.com/TrimcoGames
Twitter - https://twitter.com/gamestrimco

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»