• فارسی
  • English

توضیحات جاده کوهستانی اتوبوس

در این شبیه ساز آفلاین، می توانید قبل از شروع یک چالش جدید آفرود را تجربه کنید و از بین اتوبوس های مسافربری بسیار جذاب مختلف انتخاب کنید. شما می توانید به یک راننده تپه سریع در حالی که پشت فرمان یک اتوبوس مسافربری هستید، تبدیل شوید و رانندگی دقیق را با اتوبوس مسافربری انجام دهید.

آیا می توانید اتوبوس های مسافربری و سایر اتوبوس ها را از طریق تپه های جاده خارج از جاده هدایت کنید و با هرکدام از این اتوبوس های مسافربری رانندگی دقیق انجام دهید؟ مهارت رانندگی تپه ماشین سریع خود را با ما نشان دهید و در حالی که با دقت وسایل نقلیه بزرگ را کنترل می کنید، لذت ببرید.
تغییرات نسخه 2.4:
رفع اشکالات.
رتبه بندی محتوای جدید؛
گیم پلی بهینه سازی شده
-به روز رسانی API به سطح 30.

The description of Off-Road Hill Climber: Bus SIM

In this offroad simulator 4x4 sim, you can choose from many different awesome passenger busses before starting a new offroad simulator 4x4 challenge. You can be a fast car hill driver while being behind the wheel of a AWESOME passenger bus, do some precision driving with a passenger bus or do some other extreme bus driving!! Pretty EPIC right!


For all extreme bus driving game lovers and bus simulator game daredevils: the ultimate hill speed driving test has just arrived on your mobile device. Get to drive a different passenger bus or other busses while driving around in the beautiful off road hills. Be the best fast car hill driver the world had ever seen.


Are you able to steer these passenger busses and other busses through the off road hills and do some though precision driving with each one of these passenger busses? Show us your fast car hill driver skills while precision driving big vehicles in this offroad simulator 4x4 challenge. Hill speed driving in bus has never been this much fun. This game concept is the first on the play store.


Playing this hill climb racing game gives you many hours of nonstop bus gaming fun! Each game level has its own offroad simulator 4x4 challenge. Playing hill speed driving games have never been this much fun. We promise.. So get in your passenger bus or big truck and get to experience the best bus simulator game feeling ever…


Once you are in your passenger bus your level mission is to drive save towards the finish. As a hill climber driving a passenger bus you get towards your destination by following the directions on your in game screen and by simply following the hill climb roads. Finishing the awesome in game levels require a unique combination of precision driving and hill speed driving. Are you ready for the ultimate offroad simulator 4x4 challenge? Face the off road hills and be ready for some hill speed driving as a daredevil car hill driver. Start your bus simulator game fun right now!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»