• فارسی
  • English

توضیحات چکش زدن

زمان چکش زدن رسیده است!. بازی جدید و اعتیاد آور برای کنترل یک چکش قدرتمند با مجموعه ای از میخ ها و چوب ها برای ضربه زدن.
فرصت را برای لذت بردن از دست ندهید.
زمان بندی، دقت، هدف قرار دادن با قدرت دهنده ها، تغییرات و ارتقاء های مختلف برای چکش خود، کنترل آسان و ... از ویژگی های این بازی رایگان است.
دانلود بازی: