• فارسی
  • English

توضیحات حفاری سنگین جرثقیل - ساخت و ساز شهر 2017

آیا تا به حال در فعالیت های ساخت و ساز یا فعالیت های خارج از جاده در مناطق کوهستانی حضور داشته اید؟ این شبیه ساز جرثقیل 2017 برای شما مناسب است. ماشین های سنگین همیشه برای همه نوع کار مهمی بوده اند. شما نه تنها راننده جرثقیل هستید بلکه می توانید آن را تغییر دهید. می توانید شهرهای واقعی بسازید و تبدیل به سازنده شهر شوید، با استفاده از جرثقیل رباتی خود به حفاری در سطوح سخت در مناطق تپه ای بپردازید و با کامیون کمپرسی در مسیرهای خطرناک رانندگی کنید و لذت ببرید. با بیل مکانیکی خود گودال شن و ماسه بسازید، جاده ها را ببندید تا ساختمان های جدید بسازید.

ویژگی های بازی Heavy Excavator Crane - City Construction Sim 2017 - حفاری سنگین جرثقیل - ساخت و ساز شهر 2017:
  • کنترل صاف بیل مکانیکی
  • ماموریت حفاری و حمل و نقل
  • کنترل فیزیک واقع گرایانه کامیون و جرثقیل
  • گرافیک سه بعدی غیر قابل پیش بینی
  • کنترل های صاف برای بلند کردن هیدرولیکی، فرمان، چرخش و ترمز
  • نمایش دوربین شگفت انگیز
  • کاوش در دنیای باز و زیبای کوهستانی
  • ماموریت های چالش برانگیز و هیجان انگیز
تغییرات نسخه 1.1.5:
تجربه کاربری پیشرفته تر
رفع اشکالات جزئی

The description of Heavy Excavator Crane - City Construction Sim 2017

Have you ever take part in construction works or activities in off road and uphill mountainous areas? NO!! Then this robot excavator crane simulator 2017 is for you. Driving heavy machineries have always been a challenging task for everyone. You will not only drive the robot transform excavator crane but also in addition you have to operate the crane while loading the dumper with mud, sand, stones etc. You can achieve your goal of becoming a constructor and city builder by playing this real city construction simulation game. You have to dig the hard surfaces of hilly areas with your robot crane and load into dumper truck and enjoy hill drive by driving in challenging off-road impossible tracks. Get into your robot excavator and dig for mud or sand to pave roads and for constructing new buildings. This simulation game contains many vehicles such as excavator, and big dumpers that are used to build up real life mega city. Test your excavator parking and driving skills by driving robot crane excavator and dumper truck in beautiful and worth seeing offroad hilly areas.
In this excavator crane and dumper parking game the heavy excavator is operated by using different excavator robot machine controls. This tremendous sand transporter game will change your mind about other excavator construction simulator games. Test your driving and crane digging skills on the real construction site by driving heavy construction hydraulic machinery.
Play this game as uphill & downhill driver, construction worker and operate gigantic hydraulic cranes on hill climb environment. Drill deep into hard mountains to crush rocks for new transportation cargo tracks. Carry stones, sand or dirt using transformer robot excavator crane and load it into dumper truck. Drive as a construction crane hill driver and transport mud, rocks, sand etc. away from construction site. These heavy duty robot machines require expert crane operator and expert truck driving skills. Get into excavator crane and start mining to build mega city roads. This city construction simulator game is for all ages, you have to be among very hard working construction crew member and drive heavy excavator crane with the smooth controls. You need to be very sharp and expert construction truck transport driver for carrying excavated sand, mud and stones to city construction area, lay the infrastructure so that people can park and drive easily on offroad tracks. Play like construction contractor; accept challenges of deadly road constructions, transport and real excavator operations.

Features of Heavy Excavator Crane 2017
 Smooth excavator and dumper controls
 Challenging excavation and transportation missions
 Realistic physics controls of dumper truck and heavy excavator crane
 Marvelous sounds, 3D graphics and realistic 3D hilly nenvironment
 Smooth controls for hydraulic lifting, steering, rotation and brakes
 Incredible Off Road Hill Climbing experience
 Offline game play
 Remove ads functionality(you can play ads free game)
 Amazing camera view to deliver you realistic bus driving experience
 Explore the beautiful open world hilly and awesome mountainous environment
 Adventurous & exciting multiple challenging missions


Your ratings and feedback are valuable for our improvement, also keep us busy in creating more challenging games to entertain you and your friends.
So download it now and enjoy ultimate challenge, excitment and thrill in this offroad construction simulator game.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»