• فارسی
  • English

توضیحات اردوگاه ایالات متحده - دوره های نیروی رزمی

اردوگاه ایالات متحده - دوره های نیروی رزمی یک بازی کاملا بسته بندی شده با آموزش ویژه برای افسران و فرماندهان ارتش است که برای مقابله با هر شرایط آموزش می بینند. در بازی آموزش ارتش ایالات متحده، هر ماموریت به طور کامل با موانع چالش برانگیز و مبارزه با ابزارها برای زنده ماندن در هر شرایطی در طول جنگ آموزش داده می شود.
این یک بازی ماموریت فرماندهی عادی نیست، شما باید با زندگی خود بازی کنید تا به قوی ترین کماندوهای ارتش تبدیل شوید.
این بازی فقط در مورد تمرین کردن یا دویدن نیست، در واقع این ماجراجویی کماندویی است که با موانعی باور نکردنی در ارتش آموزش داده می شود. انواع مختلف پاندول های فلزی مرگبار وجود دارند که اگر شما به آنها ضربه بزنید، می میرید و تمرین خاتمه خواهد یافت.
شما باید خودتان را برای بدترین سناریو جنگ آماده کنید، ممکن است مجبور شوید در بیابان های خطرناک گرم یا در جنگل های متراکم مبارزه کنید، همیشه باید برای زنده ماندن در هر شرایطی آماده باشید. باید یاد بگیرید که از قوانین واحد نظامی پیروی کنید و از هر اشتباهی اجتناب کنید زیرا یک اشتباه ممکن است منجر به شکست مأموریت در میدان جنگ شود.
باید از طریق بالا رفتن از دیوارها، پریدن از دیوارها خود را سخت کنید. باید تبدیل به قهرمان شوید، ممکن است خودتان را از تیغه های آهن و نرده های خطرناک نجات دهید. در طول آموزش ارتش، یک قانون وجود دارد که باید تمام وقت کار سخت انجام دهد، در غیر این صورت مربی شما به سختی مجازات خواهد کرد. آموزش مبارزه کار عادی نیست، فقط کماندوهای ارتش قادر به تکمیل کارهای آموزش هستند.
مأموریت بازی برای آموزش ضد تروریستی و نجات مردم  طراحی شده است.

 ویژگی های بازی US Army Training Camp: Commando Force Courses 2018اردوگاه ایالات متحده - دوره های نیروی رزمی:
  • چندین ماموریت چالش برانگیز
  • موانع مرگبار
  • محیط سه بعدی واقع بینانه
  • دوره های آموزشی نفس گیر
  • گیم پلی بسیار اعتیاد آور
  • گرافیک HD
تغییرات نسخه 1.2:
رفع اشکالات جزئی

The description of US Army Training Camp: Commando Force Courses 2018

US army training camp: commando force courses 2018 is a fully action packed game with special training to army officers and commanders for facing any extremely challenging conditions. In usa army training game, each mission is fully loaded with challenging hurdles and combat training tools to survive in any circumstance during wars. As for us army military officer you should be capable of survive actively during any crisis or critical strike etc. and it would be possible if you would complete all the pieces of training mandatory for becoming for becoming a part of special operations forces. Its the time be a loyal officer of us and Russian army training schools by becoming the member of army training boot camps and military force.
This is not an ordinary us army commando mission game, you have to play with your life to become the strongest army commando to defeat the world. This us army game is not just about to train with push ups, sit ups, roll over, running or jogging exercises: in fact, this commando adventure game is to train with incredible obstacles which you have never seen before this us army school game. There are a variety of fatal metallic bob pendulums are oscillating if they hit you then you be would die and your army training session will be terminated, you have to restart the game for resuming your free army training course.
You have to prepare yourself for worst scenario of army war, you may have to fight in the hot dangerous deserts or in dense forests, you must always be ready for surviving in any situation. You must learn to follow us army unit rules to avoid any mistake because your one mistake can lead to defeat mission us in the war field. During military training, you would see death very closely while crossing life-threatening obstacles and hurdles which can hit you badly that will make you out of the sense for a while.
You have to make yourself hardest us commando of the army by climbing high walls of the net, by jumping from walls and high ropes. You have to jump from rings of fire command war hero of free army games and commando games. You have to cross pips holes very carefully by crouching in them to become the hero in training of army game. In this free army training game, you may also have to save yourself from iron blades and dangerous fences. During army training there is one rule which has to hard work all the time, you can not relax for a second otherwise your trainer will punish you hard. Combat training is not an ordinary task, only army commandos are capable of completing their training tasks.
Army games free 3d real mission is actually developed for counter-terrorist training for saving your people from terrorists. If you face these difficulties of us army training mania then you would be able to maintain the peace of your country against the wrong intentions of militants. If you have any interest in army joining then it would be your best us army soldier training because you would love its adventure and variety of deadly obstacles which make you a real army officer. You will become best frontline antiterrorist army officer by playing this commando adventure game.
Enemies can be found anywhere so you have to prepare yourself for the gorilla war by extreme tough training of wall and rope climbing, passing through sewerage pipes, jumping on metallic drums etc. This army training course would make enough strong and brave that will be absolutely fearless and can fight with any on in any dangerous situation.
*** Features of us army trainings camp 2018 ***
Multiple challenging missions
• Deadly obstacles
• Realistic 3D environment
• Multiple foji characters
• Breathtaking training courses
• Highly addictive gameplay
• Trained yourself as a real cadet
• HD graphics
Don’t waste your time in searching other us army commando training center games, just download this and enjoy extreme fun cross obstacles by performing dangerous stunts.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»