• فارسی
  • English

توضیحات بولینگ سه بعدی

یکی از بهترین و طبیعی ترین بازی های سه بعدی بولینگ برای اندروید. بولینگ را با گرافیک سه بعدی و افکت های فوق العاده، بازی کنید.
بهترین بولینگ باز در جهان شوید.

ویژگی های بازی بولینگ سه بعدی:
  • گرفیک سه بعدی خیره کننده
  • بازی در 5 صحنه متفاوت
  • چندین توپ در یک صحنه
  • ردگیری جزئیات پرتاب
  • کنترل ساده بازی

The description of 3D Bowling

This is the best and most realistic 3D bowling game on the Android phones. It is the only bowling game that fully embraces the incredible 3D physics engine and effects.
Be the world's best player in 3D bowling game. How many consecutive strikes can you score?
Game Features:
- Stunning 3D graphics
- State-of-the-art 3D physics engine for real pin action
- 5 outrageous bowling scene
- Multiple bowling balls in each scene
- Detail stats tracking
How to Play:
1. Drag the ball to the left or right to position the ball for your throw
2. Flick the ball with your finger to bowl
3. Gesture a curve the screen to throw a hook ball
Notes: The permissions required in this game is only used for online leader board. Thanks.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی ورزشی جدید بیشتر»