• فارسی
  • English

توضیحات ماموریت نجات شهر قهرمان

خود را برای یک بازی بسیار هیجان انگیز با قهرمان شهر و ماجراجویی های جنایی آماده کنید. با ابرقهرمان قدرتمند خود برای نجات آینده شهر، در برابرمافیای قاتل مبارزه کنید.
در این بازی با ابرقهرمان خود، مأموریت های نجات شهر را انجام دهید. این بازی به شما اجازه می دهد تا به عنوان قهرمان  بازی کنید و در برابر مجرمان خیابانی نبرد کنید و مأموریت نجات شهر را کامل کنید.

امکانات بازی Hero City Bank Robbery Crime City Rescue Mission - ماموریت نجات شهر قهرمان:
  • گرافیک سه بعدی با کیفیت HD
  • مبارزه با کاراته
  • کنترل های صاف برای حرکت در اطراف شهر
  • بازی به عنوان قهرمان
تغییرات نسخه 2.0.22:
** محیط جدید اضافه شده است
** قدرت های فوق العاده اضافه شده است
** اندازه بازی بهینه شده
** ماموریت نجات New Hero City
** هیجان انگیز ماموریت سرقت از بانک

The description of Hero City Bank Robbery Crime City Rescue Mission

Prepare yourself for highly thrilling Hero City Bank Robbery Crime City Rescue Mission adventure, where flying superhero or vigilant grand superhero has to rescue futuristic city against the gang city mafia & thug’s mafia utilizing gangster sniper shooting which has caused panic in survival city. In this superhero fighting game, battle in city rescue missions as kung fu fighter or eminent super hero against super villains including mad city mafia or dangerous street fighting criminals in the futuristic city of New York. In Hero City Bank Robbery Crime City Rescue Mission get engaged as eminent city hero or vigilant flying hero from grand immortal gods possessing kung fu fighting or deadly street fighting skills for accomplishing us police intense hero city battle or crime city rescue mission for rescuing innocent people against gangster squad of realistic gangster town belonging to gang city mafia.

Hero City Bank Robbery Crime City Rescue Mission lets you play as vigilant flying hero or city hero from grand immortal gods has to battle in superhero vs gangster city battle against vicious street fighting criminals or mad city mafia and accomplish crime city rescue mission in futuristic city of New York. In this superhero fighting game, become the bravest super hero or vigilant kung fu fighter along with best chosen from superheroes and stop bank robbery in city bank of survival city in realistic well spread city wars. Are your fan of fighting games or highly engaging kungfu fight fighting games then this super hero game will fulfill your requirements. In this kungfu fight fighting games the deadliest super villains gangster squad or vicious gang city mafia along with superhero street fighters possessing kung fu fighting skills have captured various key locations where crime patrol or highway patrol services are not working of the vice city and have caused panic to start highly awaited hero city battle in gangster town with vigilant flying hero along with super hero in grand city. In this grand karate fighting game, become grand superhero or eminent flying superhero along with super hero and accomplish city rescue missions using gangster sniper shooting and crime city rescue missions of vice city.

Hero City Bank Robbery Crime City Rescue Mission provides you exceptional experience of getting engaged in us police hero city battle or crime city rescue mission as flying superhero or vigilant grand superhero along with eminent kung fu fighter chosen from superheroes against gang city mafia & thug’s mafia belonging to super villains using instant killing gangster sniper shooting abilities in realistic futuristic city. In this superhero fighting game expertly rescue innocent people of the vice city utilizing kung fu fighting or street fighting skills along with realistic city hero or vigilant flying hero along super hero abilities from grand immortal gods against gangster squad from vegas mafia of crime city.

Features:
- High quality Colorful 3D HD graphics with grand karate fighting games.
- Best quality crime patrol sounds & effects
- Top notch designed levels with melee combat with mafia gangster criminals from robbery games
- Smooth controls for movement around the city
- Highly engaging hero game based play mode from gangster sniper shooting games.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»