• فارسی
  • English

توضیحات بازی های سنگین حفاری

در شبیه سازی سنگین حفاری کنترل بیل مکانیکی، جرثقیل، مته چکشی، بولدوزر و کامیون های سنگین حمل و نقل را دست بگیرید. این بازی ساخت و ساز شهری، گیم پلی چالش برانگیز را برای شما به ارمغان می آورد.
این بازی شبیه ساز برای جوانان، نوجوانان و افراد بالغی است که عاشق ماشین های ساخت و ساز هستند.

The description of Heavy Drill Excavator Games

Introduction of heavy hammer drill excavator and snow excavator simulator games: Heavy Drill Excavator Simulator Games is the best platform to learn and enjoy construction truck driving, heavy excavator simulation, crane digger, hammer drill, heavy bulldozer, and transport heavy machine for transport of lifter and other delivery, operate crane and lifter in city construction excavator crane game. In the heavy drill excavator game, Control your city construction excavator simulator vehicle or heavy excavator machine with active controls like steering wheel acceleration and a brake pedal in all excavator simulator games. Follow your direction toward the city construction excavator game or heavy equipment machines in the heavy drill excavator crane game. This city construction heavy excavator crane game will bring you real off-road challenging gameplay into snow excavator crane games. In the heavy drill excavator game, start your city construction heavy excavator simulator adventure in city building heavy excavator crane games and Indian truck driver city construction games. This excavator simulator game is the best excavator driver and parking simulator game for youngsters, teenagers, and mature people who love to play and control such machines in all city construction excavator games. If you want to become a heavy drill excavator driver, parking dumper truck driving simulator, cargo forklift simulator, or heavy city construction heavy machines in your life then the excavator game will offer you to drive your loader excavator and dumper truck to carry mud and stones from one place to another in order to clear road in heavy drill excavator games. In the loader excavator game, tight your seat belt and sit behind the heavy machine steering wheel a to be big hammer drill excavator driver and go for loading and delivering different material using this cargo excavator simulator, and other heavy construction machines for development in heavy excavator city construction games. It’s easy to drive a lot of cars, coach buses, and bikes on the road but drive carefully while driving excavator trucks in trailers and avoid hitting other traffic in hammer drill excavator games. In the excavator crane digger game, drive your heavy drill excavator and dumper truck excavator on the city construction site carefully because you are driving a big construction excavator in the city truck driving simulator games. In a heavy bulldozer crane excavator game, you can park dumper trucks and crane digger excavators in every situation easily in all excavator games. In the heavy drill excavator game, you need to carefully drive the crane digger excavator simulator and park it in the right spot to avoid any emergency-related crashes. In the heavy drill excavator game, drill deep the gigantic rocks with a crane digger, heavy excavator, or heavy machine into small pieces and transport them to the city construction excavator simulator location. In the snow excavator game, use easy controls and handle the complete motion of a single crane digger excavator, heavy machine simulator, and heavy equipment with perfect heavy excavator skills. In this city construction excavator simulator game, emerge your city construction heavy excavator driving skills and talents to the public. The crane digger excavator arrived! construction heavy excavator vehicles are suffering a traffic jam and cargo trucks are unable to clear the path without the help of cranes and heavy drill excavators. This heavy-duty construction excavator and heavy machines require expert crane digger operators and expert excavator truck driving skills in this city construction excavator simulator game. In a heavy drill excavator game, get into a heavy excavator crane and start mining to build mega city construction roads. This city construction excavator simulator game is for all ages, you have to be among very hard-working construction crew member and drive a heavy drill excavator crane with smooth controls

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید بیشتر»