• فارسی
  • English

توضیحات تک تیرانداز زامبی

در این بازی شما یک شکارچی زامبی خواهید بود.
تیراندازی به زامبی ها به عنوان یکی از اعضای حرفه ای جوخه قاتلان. اسلحه اصلی شما تفنگ دوربین دار است. تمامی شهر تبدیل به زامبی شده و تنها را مقابله با آنها و دفاع از خود، شلیک به آنهاست. کار شما قدم زدن در پارک و لذت بردن از محیط اطرف نیست، بلکه وظیفه شما شلیک به موجوداتی است که قصد دارند شما را با دندان های خود به تکه های بسیار کوچک تجزیه کنند.

ویژگی های بازی Zombie Sniper Shooting: 3D - تک تیرانداز زامبی:
  • 6 مرحله دفاع در مقابل زامبی ها
  • محیط جنگ جهانی زامبی
  • کشتن موجی از زامبی ها
  • خشاب بینهایت برای کشتن زامبی ها
  • عملیات با تفنگ تک تیرانداز
  • گرافیک بهینه شده

The description of Zombie Sniper Shooting: 3D

Zombie Sniper Shooting: 3D
You are a hunter in this exciting zombie shooter.
Zombie Sniper Shooting: 3D is one of free zombie shooting games which involves Steve, a member of a high profile killer squad, all set to be a zombie killer in a city. His main armor is a zombie assault sniper. He realizes that every zombie hunter has died from the dead zombie in the city. He realizes the only way ahead is to kill zombies in this zombie defense.
Death stares at him in a zombie world war. Blood will be shed as he finds himself on the frontier of a zombie defense. In Zombie Sniper Shooting: 3D you will be involved in a zombie kill with your assault sniper. This won’t be a walk in the park for Steve, as he has only one thing in his mind, the death of the zombie killer squad due to the zombies. Time to take revenge, crush and kill all zombies. They are your only enemy in this zombie killer game!!
Key Features of Zombie Sniper Shooting: 3D
-6 dead zombie defense levels.
-Zombie world war environment.
- Waves of dead zombies to kill.
-Unlimited Ammo to kill zombies.
-Smooth zombie assault sniper action.
-Optimized Graphics
Download Zombie Sniper Shooting: 3D now to add to your collection of free zombie shooting games. Have fun being a zombie hunter!
3Dee Space is a powerhouse for delivering top notch simulation games. Don’t hesitate to reach us out for any feedback or suggestions.
Believe it and visit:
https://play.google.com/store/apps/developer?id=3Dee+Space
Follow us on Facebook at https://www.facebook.com/3deespace

برنامه های دیگر توسعه دهنده   بیشتر»

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید   بیشتر»