• فارسی
  • English

توضیحات دوز

بازی کلاسیک دوز که به ایکس اُ نیز مشهور است. بازی دوز، ذاتا چند نفره بوده و محیط آن 9 خانه دارد. هر کسی بتواند 3 خانه کنار هم افقی، عمودی یا قطری را علامت بزند، برنده است.

ویژگی‎های بازی دوز:
  • شامل 4 مرحله سختی متفاوت
  • امکان دو نفره بازی کردن
  • شامل تم‎های مختلف
  • مشاهده آمار بازی‎ها
تغییرات نسخه 300.0.78:
پشتیبانی از وضوح صفحه نمایش جدید Android.
رفع اشکال!

The description of Tic Tac Toe

Tic Tac Toe is classic free puzzle game also known as "noughts or crosses or sometimes X and O".
Our free Tic Tac Toe game offers:
? 4 different game levels (game difficulties)
? 2 players game (multiplayer)
? different themes (game skins)
? game statistics
The Tic Tac Toe game is a game for two players, called "X" and "O", who take turns marking the spaces in a 3×3 grid. The player who succeeds in placing three respective marks in a horizontal, vertical, or diagonal row wins the game.

The Tic Tac Toe is a great way to pass your free time. Stop wasting paper and save trees. Start playing Tic Tac Toe game on your Android device for free.
Get the Tic Tac Toe now and let the fun begins!