• فارسی
  • English

توضیحات جانی تریگر

آیا آنچه را که برای فرو ریختن دنیای زیرزمینی مافیا در اختیار شما است، دارید؟
کمتر صحبت کنید، گلوله بیشتر بزنید.
تغییرات نسخه 1.12.1:
- رویداد زمستان! جانی در تلاش است!
- بد، اراذل بد! اراذل و اوباش را با کلاه های جن پیگیری کنید و جعبه های هدیه دزدیده شده را بازیابی کنید!
- جوایز منحصر به فرد! همه جعبه های هدیه را بازیابی کرده و جوایز مربوط به رویداد های محدود را مطالبه کنید!
- هم پاداش بگیرید و هم قهرمان ما شوید که همه ما به آن نیاز داریم! هو هو هو!

The description of Johnny Trigger

Do you have what it takes to take down the underground world of mafia?
Less talk, more bullet.