• فارسی
  • English

توضیحات شبیه ساز راننده قطار

شبیه ساز راننده قطار، بازی است که شما منتظرش بودید. از نمایش منظره ها و صعود واقع بینانه از تپه در این بازی شبیه ساز قطار لذت ببرید. با تغییر نمای دوربین به راحتی همه جا را ببنید. تمام مسافران را سوار کنید و به مقصدشان برسانید. مراقب باشید پیچ و تاب تیز باشید و با خیال راحت قطار را کنترل کنید.
بازی دارای 10 نوع قطار منحصر به فرد، حالت روز و شب، 15 سطح و 3 تم مختلف از کویر و شهر است.
تغییرات نسخه 12.6:
از حمایت شما متشکرم.

The description of Train Simulator Uphill Drive

Train Simulator Uphill Drive, the game you have been waiting for! Enjoy the scenic view as you simulate the realistic hill climb in this train simulator game.Change the camera view as per your comfort; pick up all the passengers to drop at their respective destinations. Look out for sharp twists and turns, control your climb speed and handle your train safely.

Train Simulator Uphill Drive currently features 10 unique types of trains, day/night mode depending on the time of game play, 15 levels of breathtaking simulation and 3 themes like Hills, Desert and City! Dodge oncoming trains and do not cross the speed limit. You can EARN XP and level up to be the skillful driver of them all.

Game Controls:
*Accelerate upward to move forward & downwards to slow down
*Press halt to stop
*Swipe left and right to take turns

If you face any problems while installation our Games please report to us. This will help us resolve it at the earliest.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید بیشتر»