• فارسی
  • English

توضیحات ساخت عروسک

لباس بت خود را با جزئیات بپوشانید.
موارد مختلفی در دسترس است، چشم، ابرو، مو، بالا، پایین و غیره. بت خود را تزئین نمایید.
اکنون این گروه محبوب است، گروه بت خود را بسازید.
تغییرات نسخه 1.0:
راهنمای جدید مبتدیان کاربر اضافه شده است.
تبلیغات پاپ آپ منتشر نمی شوند.
-همه لباسی که بعد از دیدن آگهی منتشر شده است، منتشر می شوید.
هنگامی که یک شخصیت ویدیویی را ذخیره می کنید، تبلیغات ویدیویی با کاراکتر انجام می شود.
رفع UI ثابت شده است.
دانلود بازی: