• فارسی
  • English

توضیحات پازل پروانه

 این بازی سرگرم کننده در مورد پروانه های زیبا و مناسب برای تمام سنین است.
این بازی دارای چهار راه مختلف برای حل پازل است.
تغییرات نسخه 1.9.27.1:
رفع اشکال

The description of Butterfly Jigsaw Puzzles

This is about beautiful butterflies! It is fun jigsaw puzzle game applicable for all ages.

The game has four different ways to solve puzzle.

How to play:
Drag the puzzle pieces to the right place in order to recreate the image.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»