• فارسی
  • English

توضیحات پرش قهرمانان توپ قرمز

پرش قهرمانان توپ قرمز یکی از جالب ترین بازی های توپ تندرستی با کنترل ساده و ماجراجویی های چالش برانگیز است که به زیبایی برای بازیکنان با تمام گروه های سنی طراحی شده است.
توپ غلتکی را در زمین بایر مکانیکی بچرخانید، بپرید و پرش کنید، بازیکن باید اطمینان حاصل کند که توپ متحرک به مربع برخورد نمی کند.

The description of Red Bounce Ball Heroes

Red Bounce Ball Heroes is one of the most interesting bouncing ball games. With the simple control and challenging adventures, Red bounce ball has been beautifully designed for players with all age groups.
Roll, jump, and bounce the roller ball through a mechanical wasteland, the player needs to ensure that the moving ball does not hit the square
shapes and Circles.

⭐HOW TO PLAY
- Use right and left button to roll the ball
- Use up button to jump ball
- Collect coin as many as possible

⭐FEATURE
- Smooth control
- New Graphics, effects and sounds
- New Skins

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی هیجان انگیز جدید بیشتر»