• فارسی
  • English

توضیحات بقاء تیرانداز بلوک آمریکایی

تبدیل به قهرمان تیراندازی در بازی بقا تیرانداز بلوک آمریکایی شوید. این یک بازی تیراندازی اکشن است، گه در آن شما به عنوان یک تیرانداز مرگبار عملیات می کنید.
حرکت به سوی یک جنگ ویرانگر و جستجوی شهر برای یافتن دشمن است.
سلاح های خود را آماده کنید. آنها وقتی به روستاها می آمدند، همه را به آتش و مرگ می کشیدند. من دیگر نمی توانم تحمل کنم. مسئله انقدر بزرگ بود جهان باید به یاد داشته باشد. داستان کودک در کنار جاده ها، کوچه های پر از خون... اما این جنگ است و یک سرباز خوب، باید احساس نداشته باشد.
این یک بازی FPS اعتیاد آور، سرگرم کننده و سه بعدی است. به سرعت در این مبارزه قرار گردید و دشمنان را بکشید. گزینه ای برای دستیابی به طیف وسیعی از اسلحه های گرم است.

ویژگی ها بازی American Block Sniper Survivalبقاء تیرانداز بلوک آمریکایی:
  • گرافیک مکعب پیکسل
  • سطوح برای تسخیر
  • هدف گذاری دقیق
  • نقشه رادار
  • قدرت دهنده ها
  • جمع آوری اسلحه بلوکی
تغییرات نسخه 107:
چه خبر:
بازی بهبود یافته
رفع اشکالات

The description of American Block Sniper Survival

Become a celebrated sniper hero in American Block Sniper Survival. This brutal running and shooting action game stars you as a sniper of a deadly operation. Trek through a devastated war torn city in pursuit of the enemy. Only once your objective has been met can you all the mission a success.

****READY YOUR WEAPONS****
They would descend upon villages, bringing fire and death with them. Grave after grave... I couldn't bear to be a part of that anymore. The issue was so big, so consuming, and the world had forgotten about the horrors confronted on the battlefield: a child's burnt sock on the side of the road, blood spattered alleyways, the haunting stench of death and the ring of a report playing on repeat in your head as you try to sleep at night... and the look on the target's face as the blood drained from his body. But it this was war, and the law of a good soldier was a lack of feeling. Numbing my emotions and attachments to the people and places I visited was a challenge, but I soon realized the benefit... because now I was unstoppable.

**** INTENSE GAME PLAY ****
Launch a fun, fast-paced 3D mobile gaming experience upon downloading this addictive FPS game. Strike fast and kill enemies in this combat challenge. Collect ammo and HP pickups as you advance. These pickups will decrease though, while the number of enemies increases significantly. This ultimate battle offers the option to go at it hand-to-hand or with a range of melee and firearm weapons. The choice is yours. Choose your difficulty, earn power-ups by completing quick tasks and unlock levels on the mission map select.

Features:
-Pixel cube graphics
-Six levels to conquer
-Precision aiming
-Radar map
-Health meter
-Perks & power-ups
-Blocky weapon collect

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»