• فارسی
  • English

توضیحات گرسنه بقا 2

شما یک استاد کماندار و قهرمان تسخیر رویداد بقا در برابر زامبی ها، سربازان، شیاطین و دیگر موجودات عجیب و غریب هستید، از مهارت های تیراندازی بی نظیر خود استفاده کنید و زمان را به منظور پیروز شدن به کار ببرید.
پس از یکی ماجراجویی، سال ها غیبت و آموزش سخت به زادگاه خود بازگشتید و به رقابت برای بقا، فرصتی برای کسب آزادی مردم خود و نژاد بشر تلاش می کنید.
‏با نیروهای دشمن روبرو شوید و آنها را نابود کنید. ماموریت ها را انجام دهید و به تدریج با دشمنان قوی تر روبرو شوید.
فرمانده منطقه گروهی از برترین مبارزانش را برای مبارزه با شما اعزام کرده است. برای مقابله با آنها نه تنها باید سرعت عمل داشته باشید بلکه باید از بهترین تاکتیک های جنگی نیز استفاده کنید. این جنگی است که در آن یا میکشید یا کشته میشوید.
‏داستان بازی
‏گروهی از شورشیان در پناهگاهی زیرزمینی که از دسترس بقیه خارج است گرد هم می آیند آن هم با یک هدف مشخص، پایان دادن به حکومتی استبدادی که نوع بشر را وسیله تفریح خود کرده است. نقشه حمله مشخص است و هر کسی می داند که مطابق نقشه چه کارهایی را باید انجام دهد. اما مشکل آنجاست که شب قبل از شروع حمله مقر شما مورد حمله دشمن قرار میگیرد. دشمنان وارد پناهگاه زیرزمینی شما میشوند و سعی در رساندن خود به مقر فرماندهی دارند. بسیاری از نیروهای شما در این شبیخون کشته میشوند و بسیاری دیگر نیز فرار می کنند. اما شما به هیچ عنوان قصد ترک پناهگاه خود را ندارید تا زمانی که تمام نیروهای دشمن را بکشید، شهری که زمانی در آن سکونت داشتید اکنون به یک مخروبه تبدیل شده و مردمانش نیز شکنجه می شوند.
بعد از کشتن گروهی از نیروهای دشمن بالاخره به سطح زمین میرسید و میبینید که چه بلایی سر شهرتان آمده است.

تغییرات نسخه 1.88:
به روز رسانی های عمومی

The description of The Survival Hungry Games 2

You are a master archer and the long awaited hero that will compete and conquer the Survival Hungry Games event in triumph! Now it’s the time to fight for your survival against numerous waves of zombies, soldiers, demons and other strange creatures that invade your blocky world dimension. Use your unmatched archery skills and manipulate time wisely in order to emerge victorious. Let The Games begin!

Vigilante, outcast, master archer, hero. Your path has never been the one of comfort and mundane pleasures, but the one of adventure, inner search and hard training. After many years of absence, you have returned to your hometown to compete in the Survival Hungry Games for a chance to earn the freedom of your people. You now have a plan to crush the totalitarian regime that has turned the human race into a cruel sport for the entertainment of the privileged. It’s time for you to fight back using your unmatched archery skills, your martial arts training and your untamed warrior soul.

Let The Games begin! The Survival Hungry Games event takes place in various locations of your blocky world, where the brave challengers fight for their survival against numerous waves of zombies, soldiers, demons and other strange creatures that invade our dimension through portals. Progress through your missions, mow down enemies and blow away groups of foes as you battle unique opponents with their own set of challenges. Utilize your archery skills, plan out your tactics and use time manipulation wisely, in this ultimate battle against all odds in this action-packed survival game. It's do or die...

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»