• فارسی
  • English

توضیحات مشت خشمگین - نبرد نرم افزاری

ددی یک مبارز بازنشسته است، که از گذشته خود فرار می کند، او برای جامعه بخصوص کودکان خردسال مبتلا به سرطان می جنگد. چیکا یک دانشمند باهوش و زیبا است، اگرچه کمی دست و پا چلفتی است. وی برای مبارزه با ویروس موجود در ضایعات سمی، که توسط شر پخش شده بود، واکسن ایجاد کرد. با این دانش، شرکت سعی می کند تحقیقات خود را به نفع خودشان به سرقت ببرد.
با مهارت های رزمی، سلاح ها و مشت دشمنان را بزنید.

ویژگی های بازی Fist of Rage: 2D Battle Platformer - مشت خشمگین - نبرد نرم افزاری:
  • مکانیک مبارزات هیجان انگیز
  • نبرد چالش برانگیز با ریس
  • قهرمان خود را ارتقا و سفارشی کنید

The description of Fist of Rage: 2D Battle Platformer

😎 Deddy is a retired MMA fighter, running away from his past, as he fights for society, especially young children with cancer - caused by the an evil Corporation’s dangerous and on purpose toxic waste.
👧 Chika is a smart and cute scientist, although a bit clumsy. She created vaccines to fight the virus loaded in the toxic wastes, spread by the evil Corporation. With this knowledge, the Corporation tries to stole her research for their own advantage.

🥊 Fight, 🔫 Shoot, and 🤜 Punch through enemies with your martial arts skills, weapons, and dashing bald head. Take on enemies such as Drone, Punks, and the evil Corporation. Fight unique Bosses and beat them all with your 👊 Fist of Rage 💢!

★ FEATURES ★
🚧 Platforming and Exploration
🔥 Exciting Fighting Mechanics
🎮 Solid Controls - official Gamepad support: GameSir™ | Link: fb.me/GameSirIndonesia
☠️ Challenging Boss Battles
🔐 Unlockables & Collectibles
🔺 Upgrade & Customize Your Hero
💰 Option to go Premium with no Ads

Will you be able to get back the research and save the society?
Download and Play “Fist of Rage: 2D Battle Platformer” NOW!

“For The Best Arcade Experience, We advise you to Go Premium!”

Notes regarding some permissions:
- External storage access is used for caching video & save game purpose.
- Record audio and location access for purpose of profiling the device on media consumption to target relevant content and ads to the device.

Like Us on Facebook! Link: fb.me/FistOfRageGame
---------------------------------
Find out more about Touchten:
http://www.touchten.com/
Follow Touchten on Twitter:
https://twitter.com/TouchtenGames
Follow Touchten on Facebook:
https://www.facebook.com/Touchtengames
Follow Touchten on YouTube:
https://www.youtube.com/user/touchtengames

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»