• فارسی
  • English

توضیحات طبل ساده

ساده و سرگرم کننده! صدای واقعی طبل با سه سبک مختلف.
امکان پخش صدای طبل با آهنگ مختلف خود با کمک دکمه mp3.
استفاده آسان با امکان پاسخدهی سریع و پشتیبانی از چند لمسی.

ویژگی های نرم افزار Simple Drums Free - طبل ساده:
  • پشتیبانی از چند لمسی
  • 24 صدای ضرب واقعی
  • 30 ترک جم مختلف
  • 3 مجموعه صدای طبل
  • ساده و آسان
تغییرات نسخه 2.4.1:
سوئیچ سلام کلاه بهبود یافته است
دانلود بازی: