• فارسی
  • English

توضیحات دنباله آسمان

از پشت بام به پشت بام بپرید و افراد بد عصبانی را در راه از بین ببرید.
تغییرات نسخه 1.7.8:
رفع اشکال

The description of Sky Trail

Jump from roof to roof and eliminate the angry bad guys on the way!