• فارسی
  • English

توضیحات قطار تاکسی

جمع آوری تمام مردم برای تکمیل یک مرحله است. هرچه مسافر بیشتری داشته باشید، قطار طولانی تر می شود، از دم خود آگاه باشید، تا از تصادف خودداری کنید.
تغییرات نسخه 1.4.5:
- رفع اشکال جزئی.
دانلود بازی: