• فارسی
  • English

توضیحات رستوران آسیایی پاندا

در یک رستوران آسیایی جدید و زیبا، در حال درست کردن سوشی و هم زدن آن برای سرخ شدن بهتر هستید.
آشپزخانه خود را با نام تجاری جدید ایجاد کنید.

در آشپزخانه خود آزادید از هر آنچه دوست دارید، استفاده کنید.
امکاناتی که در اختیارتان قرار دارد: ریز ریز کردن، رنده، مخلوط، سرخ کردن با بیش از 20 مواد تشکیل دهنده: بادمجان ،گوجه فرنگی، فلفل، نمک، ماهی، گوشت و ...

ویژگی های کلیدی بازی Dr. Panda Restaurant Asia - رستوران آسیایی پاندا:
  • انتخاب از میان 20 مواد تشکیل دهنده: بادمجان، گوجه فرنگی، فلفل، ماهی و ...
  • ریز ریز کردن، پخت و پز، سرخ کردن با ظروف کامل
  • آزمایش و لذت بردن بدون محدودیت زمانی
  • بررسی واکنش مشتریان

The description of Dr. Panda Restaurant Asia

Explore a beautiful new Asian-themed restaurant while making sushi, stir fry and more—absolutely free!
Kids can take charge in their own kitchen in the brand new Dr. Panda’s Restaurant: Asia! Future fine chefs have the freedom to choose what they want to prepare and exactly how they’d like to prepare it! Chop, grate, blend, fry and more with over 20 ingredients and create the perfect dish!
Key features:
• Choose from over 20 ingredients: Eggplants, tomatoes, peppers, fish, and more!
• Chop, bake, boil, fry and more to make the perfect dish!
• Experiment and have fun! No time limits or scoring.
• Check out how customers react to what you use and how you cook! Dozens of different reactions to see!
• New Asian-themed setting!
• Safe for kids! Absolutely no third-party ads or in-app purchases!

Privacy Policy
As a designer of kids’ games, we understand how important privacy is in this modern, digital world. You can read our privacy policy here: http://www.drpandagames.com/privacy
About Dr. Panda
Dr. Panda is a developer of games for kids. We develop games with educational values that help kids learn about the world. All of our games are safe and do not contain inappropriate content, in-app purchases or any third-party advertising.
If you’d like to know more about us and how we design games for kids visit our website www.drpandagames.com/about. If you have any questions feel free to send us an email at support@drpandagames.com or contact us on Facebook (www.facebook.com/drpandagames) or Twitter (www.twitter.com/drpandagames) or Instagram www.instagram.com/drpandagames.

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید   بیشتر»