• فارسی
 • English

توضیحات راننده کامیون - شبیه ساز کامیون

رانندگی با کامیون های بزرگ را با در جاده کوهستانی تجربه کنید و بهترین راننده  جاده شوید. در جاده های کوهستانی، تردد اتومبیل مانند شهر وجود نخواهد داشت اما جاده ها بسیار پرماجرا هستند. شما در هنگام رانندگی در کوهستان احساس رانندگی واقعی با کامیون های حمل بار مدرن را دارید. سعی کنید برای رسیدن به هر ایستگاه کوهستان حرفه ای رانندگی کنید و از هر نوع تصادف جاده ای اجتناب کنید.

ویژگی های بازی Truck Driver - Truck Simulatorراننده کامیون - شبیه ساز کامیون:
 • گرافیک HD با کنترل شگفت انگیز
 • جاده های کوهستانی ماجراجویانه و هیجان انگیز برای رانندگی با کامیون بزرگ
 • تجهیزات سنگین کامیون واقعی
 • کنترل صاف و واقع بینانه کامیون های آسیایی
 • رانندگی ساده و آسان با استفاده از کنترل های واقعی
 • وظیفه حمل بار واقعی
 • محیط سه بعدی واقعی و طبیعی کوه
 • چندین سطح مختلف
 • رایگان برای لذت بردن از هیجان رانندگی کامیون در کوه
 • این شبیه ساز کامیون دارای بسیاری از مارک های کامیون، با صدای واقعی موتور و فضای داخلی دقیق است

The description of Truck Driver - Truck Simulator

Truck Driver game is big gear hill climbing truck off road in hilly area and becomes best offroad legend driver. There will be no traffic rush on mountains like city but roads are very adventurous you know in mountains. You will feel real crush of driving modern cargo delivery truck in mountains while driving in mountains. Try to reach each and every hill station in mountains don't look down in water just drive pk cargo truck, race and climb hills avoiding any kind of mountains road accident. You will become island cargo truck, Indian truck simulator 2018 and highway truck racing expert driver and tuck driving.

Features of Truck Driver.

# HD graphics with amazing control.
# Adventurous and thrilling mountain roads to drive grand pk truck.
# A big gear heavy indian real truck drive sim.
# Smooth and realistic asian truck controls.
# Simple and easy to drive using real controls.
# Real cargo transporter truck duty.
# 3D real and natural mountain environment.
# Different multiple levels to make you an expert.
# Free to enjoy truck driving thrills in mountains.

This american truck simulator 4k features many semi truck brands, with realistic engine sounds and detailed interiors. Drive across america, transport cool stuff such as vehicles, gasoline, gravel, food, and many more. The truck driving games are off road truck simulator 2018 new 3d real games of HD game. The truck simulator 2018 is for truck games for kids free and truck simulator 2018. The truck games for boys is truck games forest for. game is truck simulator usa and trucj simulator 2. The heavy truck simulator games 2017 3d best tuck games 2018. The tuck game simulator 2018 is truck heavy transport games city driving top new free 2017 simulator 3d and truck simulator games 2018. The tuck game simulator 2017 and tuck game simulator 2018 most popular game in this play store.

This tuck games 3d of tuck simulator 2018 in tuck simulator 3d and tuck simulator 2017 as tuck simulator usa and track games. The new heavy truck simulator 2018 and heavy truck simulator 2017 and heavy truck simulator new truck and heavy truck simulator new version as heavy truck simulator new update. This game is new truck games 2018 new 3d and truck games 2018 new games. The new games 2018 truck games as truck games and bus games of car games and truck games and bus games and track games 2018. As truck driver 2018 and truck driver 2018 most popular game. The truck simulator 2018 is most popular game in this play store and grand truck simulator. The truk simulator is truck driver and cargo truck driver same for a driving game. The truck driving games 2018 and truck driving games 3d is most popular game of truck simulator usa is a big truck games.

The truck driving simulator of trucker as trucks game. The truck simulator 3d simulator of trucks games and trucking games 2018 and ice road truckers and track games. This game in truck simulation 2018 and truck simulation game and truck driver simulator. This game is truck 2018 games and truck 2018 simulator of truck 2018 new game. This is new track games 2018 new and track games 2018 3d of track games 3d drive hill 2017 of highway truck driving. This is 2018 new track games and all new track games and track racing games of track racing games 3d 2017 of track racing 3d. This game long route highway truck driving games of highway truck driving simulator of highway truck driving 3d Become a professional truck driver and enjoy the career and the online multiplayer mode.

Download and give us a review of Truck Driver.

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید   بیشتر»