• فارسی
  • English

توضیحات رانندگی آفرود

این یک شبیه ساز رانندگی در جاده های گل و لای روسیه است، رانندگی با ماشین های قدیمی شوروی، اتومبیل های آمریکایی و ژاپنی را در حالت آفرود تجربه کنید و با انجام کارهای مختلف انتقال محموله به مقصد بدون از بین رفتن یا آسیب رساندن به وسیله نقلیه به پایان برسانید.

بازی چندین ویژگی از قبیل گل، تغییر شکل زمین و همچنین کنترل رانندگی و یک چرخه روز، شب را دارد. به دلیل زمین چالش برانگیز، بازیکنان باید تمام شرایط را در نظر بگیرند و بر این اساس رانندگی کنند. این شبیه ساز رانندگی دارای اتومبیل های مختلف با فیزیک خاص خود است.
تغییرات نسخه 103.2.3:
رفع اشکال
-بهبودهای GamePlay

The description of Spintrials Offroad Driving Games

Spintrials is an all-terrain simulation video game which tasks driving through muddy unpaved roads in Russia, driving old Soviet vehicles, American and Japanese cars whilst towing stuck vehicles and cars, maneuvering through jumps to complete tasks. The aim of the game is to transport cargo to its destination without depleting resources (such as fuel) or damaging the vehicle.

Spintrials takes into account several properties such as physics, mud, terrain deformation, as well as driving controls and a day/night cycle. Due to the challenging terrain, players must take all conditions into consideration and drive accordingly.

- It combines realism and fun driving physics to create the best car driving simulator on mobile with its advanced car driving physics engine.

- This offroad driving simulator has various cars - from racing cars to off road suv's to the most extreme off-road truck game, each type of vehicle has its own physics!

- There's SUV, trucks, pickups, jeeps and more odd looking vehicles to ddrive off the road, its a perfect game for car and driver!

- Offroading in 2020 never felt so good!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی ورزشی جدید بیشتر»