• فارسی
 • English

توضیحات پیر زن بد

چند روز پیش باب به محل جدیدی رفت تا زندگی کند، تا اینکه همسایه خشن خود  یک پیرزن را دید، همسایه مشکوک بود و در گاراژ خود پنهان شده بود. او پیرزن را صدا زد، اما او جواب نداد. باب بسیار عصبانی شد و تصمیم گرفت بعدا برود.

بازی پیر زن بد در مورد یک پسر به نام باب است. او را برای یافتن اسرار همسایه خشن کمک کنید. در ابتدا، باب نیاز به وارد شدن به خانه پیرزن را از ورودی اصلی دارد، سپس انجام مأموریت های مختلف از جمله سرقت کلید و پیچ و تاب مواد خانه..

ویژگی های Bad Granny - پیر زن بد:
 • گرافیک با کیفیت بازی لذت خواهید برد
 • بازی در فضای باز و ترسناک
 • حضور ننه جان در همه جا
 • شگفت انگیز
 • موسیقی خیره کننده
 • فضای خانه ترسناک
 • کنترل صاف و آسان
 • سیستم دوربین اول شخص به خوبی طراحی شده است
 • محیط های شگفت انگیز
 • کاوش خانه همسایه
تغییرات نسخه 2.1.2:
بهبودهای بازی

The description of Bad Granny

A few days ago bob come to a new place to live and he saw neighbors granny, he want to say hello to neighbor granny and come to his house. His neighbors granny was suspicious! she was hiding in his garage. He shouted hello granny! But she didn't answer. Bob became very angry and decided to come later and say hello another time.

Bad Granny is a game about a guy name bob. Who meet his neighbors granny in his neighborhood! he want to find out information and secrets of his neighbors creepy granny!

At first, Bob needs to enter into her house after finding the main entrance of his neighbor scary granny house, and then perform various missions including stealing keys and screwing her home stuff.


Bad Granny Features:

- Neighbor Granny who will not let bob go!
- High Quality 3D Graphics! You will Enjoy how your device will show this Full of
Atmosphere Game and You will feel the Scary Granny presence everywhere!
- Amazing Sounds! A stunning soundtrack, the ominous melodies of which perfectly
convey the atmosphere of the Scary Granny Home! Hello Neighbors Granny 3D thriller!
- Smooth and Easy Controls! A well-designed first-person camera system that allows you
to move around neighbors granny home freely and look around without any delay!
- Amazing environments. Explore this mystical neighbor house and try to get known in all
Granny secrets!

Download now FOR FREE! and Say hello to Granny!.

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی هیجان انگیز جدید بیشتر»