• فارسی
  • English

توضیحات کامیون تانکر سوخت

با کامیون های فوق العاده قدرتمند تانکر نفت رانندگی کنید و در این شبیه ساز سه بعدی در ترافیک کوهستانی رانندگی را تجربه کنید. بازی مناسب کسانی است، که عشق رانندگی با کامیون های سنگین را دارند. ازحمل سوخت نفت لذت ببرید و احساس واقعی محیط در مسیرهای خارج از جاده و ترافیک شهر حس کنید

مهارت های خود را در حمل و نقل سوخت از کارخانه به ایستگاه های سوخت نشان دهید، اولین وظیفه شما تامین سوخت در کوه ها، تپه ها و مناطق شهری است.

با خیال راحت رانندگی روی مسیرهای بسیار خطرناک و چرخش های تیز را تجربه کنید.

امکانات بازی Offroad Hill Side Oil Tanker Transporter Cargo -کامیون تانکر سوخت:
  • محیط های مختلف ایستگاه های نفت
  • شبیه ساز کامیون فوق العاده دقیق
  • گیم پلی بسیار پر انرژی و صاف
  • کنترل کامیون چندگانه
تغییرات نسخه 2.0:
بهبود گیم پلی
رفع اشکال

The description of Offroad Hill Side Oil Tanker Transporter Cargo

OIL TANKER FUEL CARGO SIMULATION

Now start heavy duty of oil tanker truck driving free. let’s start drive of an extremely powerful Oil Tanker Duty 3D Truck to feel the thrill of off-road driving and wonder of the city with your own oil tanker driving cargo truck game. Get the real experience of oil cargo tanker driving and aspect the off road mountain traffic life of city traffic in 2017. For those who love playing off-road transport truck games with heavy truck driving duty, here is the unspoiled challenge for them. Oil tanker fuel cargo comes with the extreme fun of oil tanker parking and driving simulator. To feel the actual environment of oil trucking and heavy-duty tanker on off-road tracks and city traffic, play now and enjoy oil tanker fuel cargo simulation. Just keep performing the ultimate duty of oil tanker driver by supplying the oil continuously to off-road oil gas station simulation and city gas stations.Oil Tanker Fuel cargo simulation is not only an off-road oil delivery driver duty but you have to transport oil in the city to another city. Oil tanker fuel cargo is a specialized driving game in which you will learn how to drive and control heavy trucks and tankers. Show your skills in transporting fuel from factory to stations on heavy oil tankers, your first and primary duty is to maintain fuel supply over mountains, hills and city areas. What you have to do is fill your oil tanker from oil factory and drive to deliver extreme incendiary gasoline fuel to different off-road gas stations and city stations within the time period to meet the demand of petrol and diesel. Take extra driving maintenance and accuracy while driving this heavy duty of oil truck transporter. When you start this game you forget all other games like (desert jeep racing, farming tractor, bus simulation) when you download this game.

GAME OBJECTIVE

The objective of this game is to drive from oil factory to picking up fuel and delivering oil the off road hill based petrol and diesel and gas stations although for you oil tanker fuel cargo is a driving simulator game. Fulfill the duty as transporter truck driver and reach safely on the mandatory gas stations and defined destination on gas stations. You have to drive a long heavy truck full with oil tanker in this oil tanker fuel cargo. Driving, parking and transport all in one simulator. Drive safely on highly dangerous paths and sharp turns. This game has multi control like tilt control, button control and steering control. You can play which control you feel easy and easy to unlock the next level. The main objective of this oil tanker fuel cargo game is to transport on off-road and city. If you want to be the off-road and city oil truck master just download the game and put your hands on the oil transport tanker steering.

FEATURES

Different environment of oil stations.
Extreme precision 3D truck simulation.
Great energetic and smooth gameplay.
Clock is ticking so transport oil on limited time.
Awesome multiple driving controls of truck.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»