• فارسی
  • English

توضیحات همه را برش دهید

برای تلنگر زدن چاقو و برش موانع شگفت انگیز با شاداب ترین روش ضربه بزنید. همه چیز را ببرید یا برش دهید و استاد برش شوید.
تغییرات نسخه 2.7.13:
- رفع اشکال

The description of Slice It All!

Tap to flip the knife and slice amazing obstacles in juiciest way!
Cut or slice everything and become slice master!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»