• فارسی
  • English

توضیحات هنر پنکیک

اگر می خواهید هنر پنکیک کامل درست کنید، دقت مهم است. آیا برای چالش آماده هستید؟ مشتریان تقاضا بهترین انتظار را از شما دارند، بنابراین آنها را کنار نگذارید، تمام پنکیک ها را بپزید تا کمیاب ترین آنها را باز کنید. آیا شما قادر خواهید بود همه ایموجی ها را در جهان ترسیم کنید ؟؟
تغییرات نسخه 80:
رفع اشکال جزئی

The description of Pancake Art

Precision is key if you want to make perfect pancake art. Are you up to the challenge? Demanding customers expect the best from you, so don’t let them down! Cook all the pancakes to unlock the rarest ones. Will you be able to draw all the emojis in the world??

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»