• فارسی
  • English

توضیحات توربو ستارگان

مسابقه در جاده های جذاب با موانع مختلف را تجربه کنید، با مخالفان روبرو شوید و بهترین ها باشید.
تغییرات نسخه 1.8.8:
رفع اشکال و بهبود عملکرد.

The description of Turbo Stars

Race in awesome tracks with different obstacles.

Face opponents and be the best of the best!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید بیشتر»