• فارسی
 • English

توضیحات شبیه ساز آنلاین سگ

زندگی در نقش یک سگ، مبارزه با دشمنان و تشکیل خانواده برای تسخیر محدوده خود. تجسم خود به عنوان یک سگ قدرتمند و شکار و راه رفتن در دنیایی بزرگ و سه بعدی. امکان بازی به عنوان بچه سگ ها و سفارشی کردن آنها وجود دارد. نژادهای مختلف را فعال نموده و از مبارزه با دیگر حیوانات لذت ببرید.

ویژگی های بازی Dog Sim Online - شبیه ساز آنلاین سگ:
 • امکان بازی با بازیکنان سراسر جهان به صورت زنده
 • ملاقات با دوستان خود در جهانی بزرگ
 • دوئل چند نفره برای اثبات قدرت خود
 • گیم پلی شبیه ساز واقعی سگ
 • گسترش خانواده خود و تولید مثل سگ های جدید
 • سفارشی کردن سگ خود با انتخاب نام، جنسیت و نژاد
 • حفاظت از سگ خود در مقابل دنیای وحش
 • دنیای سه بعدی
 • دشمنان و دوستان شما منتظر حضور شما هستند.
 • شبیه ساز سیستم آب و هوایی واقعی
 • مبارزه با رئیس های قدرتمند
 • تشکیل یک قبیله و مبارزه با سایر قبیله ها
تغییرات نسخه 202:
ما بهبودهای جدی در عملکرد را برای حذف خرابی ها و رفتار ناپایدار کلی بازی انجام داده ایم. همچنین اکنون تبلیغات مرتبط تری را مشاهده خواهید کرد. ما همچنین برخی از اشکالات مهم را رفع کرده ایم.

The description of Dog Sim Online

Have you ever wanted to live the life of a dog, battle with enemies as you raise a family and conquer the world?Embody the powerful dogs as you hunt and walk across a massive 3D world. Your own children are playable and customizable, so you can develop generations of dogs! Join online players to explore, fight and level up in a massive world! Unlock all dog breeds and become the most powerful dog!
DOG SIM FEATURES:
ONLINE MULTIPLAYER
- Adventure with dogs from around the world, fighting and exploring together
- Meet your friends online to explore the big world together
- Multiplayer duels where you can prove your strength
SIMULATION GAMEPLAY
- Simulator with in-depth customization: feel what it’s really like to be a dog
- Adventure in a real simulation complete with multiple locations
RAISE A FAMILY
- Raise a dog, or a whole family of dogs
- Protect your dogs from the wild
- Each of dogs is like a whole new character that you can customize and play
- Raise a generation of families of dogs
DOG CUSTOMIZATION
- Dogs can be customized with name, gender and breed
FANTASY RPG GAMEPLAY
- Level up by fighting enemies to strengthen your dog
- Dogs stats include Power, Speed and Health, each of which can be upgraded
- Fight new dangerous bosses
CLOUD SAVING
- Save to the Cloud to back up your characters when you register with an account
- Never lose your progress or miss a save
- Experience continuous gameplay across all of your devices
ADVENTURE IN A MASSIVE 3D WORLD
- Survival skills are crucial in this massive world
- Discover 6 locations, each with its own atmosphere
- Enemies and partners await you in the dangerous world
3D WORLD MAP
- Our fantasy simulation is so huge that it demands a whole new type of 3D map. Zoom in and out, rotate and way you want, and even use the compass
- Set markers to easily navigate the world
WEATHER SIMULATION SYSTEM
- Simulation of real weather, featuring accurate, highly detailed levels of rainfall and thunder
DAY/NIGHT SIMULATION
- Dog Sim Online has a real in-game cycle of day and night on a 24 hour based time system. For every 24 minutes that the game is played, a full day and night cycle of 24 hours passes in the game
DOG FACTS AND ACHIEVEMENTS
- Unlock achievements by hunting specific enemies
- Discover amazing facts about the dogs
CLANS
- Form clans and fight other players in Clan Wars
PLAY WITH FRIENDS
- Play with friends and find out when they are online, so you can join them
LEADERBOARDS & GOOGLE PLAY SERVICES
- Leaderboards show the best players by clan war points, level and duels
- Google Play Services: View online leaderboards and other achievements
MINIMUM REQUIREMENTS:
1GB RAM or higher
Download Dog Sim Online and embark on a magical adventure with your online friends!
Follow us on Facebook:
https://www.facebook.com/turborocketgames
Follow us on Twitter:
https://twitter.com/TurboRocketGame
Follow us in Vkontakte:
http://vk.com/turborocketgames
Have fun playing Dog Sim!
If you have any suggestions or ideas for the game - contact us please:
vladimir.duchenchuk@gmail.com
We are getting happier with each of your email message.
Please note, that we are in no way affiliated with any other animal simulator games developed by other game companies.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»