• فارسی
  • English

توضیحات میوه ها - دوستان حیوان خانگی

به زیباترین خانه حیوانات میوه ای مجازی خوش آمدید. همه آنها را جمع آوری کنید، بازی های کوچک سرگرم کننده انجام دهید و دنیای شگفت انگیز را کشف کنید.

ده ها تخم مرغ رنگارنگ برای بیرون آمدن وجود دارد که هر کدام دارای یک شخصیت حیوان خانگی میوه ای بامزه هستند. تمام تخم ها را بیرون بیاورید و شخصیت هر حیوان خانگی ناز را کشف کنید.

همه میوه های حیوان خانگی را جمع آوری کنید. هر حیوان یک شخصیت شیطان، خنده دار و بامزه دارد، فقط حیوان مورد علاقه خود را انتخاب کنید و به تخیل خود اجازه دهید وحشی شود و با حیوانات خانگی میوه ای بازی کنید.

هر میوه حیوان خانگی به مراقبت و توجه شما نیاز دارد! بچه های بامزه را بیرون بیاورید، از آنها مراقبت کنید، غذا بدهید، لباس بپوشید و رشد آنها را تماشا کنید! دنیای آنها را کاوش کنید، تعامل آنها را تماشا کنید و از شرکت زیباترین حیوانات خانگی مجازی لذت ببرید.

دنیا بدون بازی سرگرم کننده نیست! حیوانات خانگی مجازی خود را به ماجراجویی ببرید و بازی های کوچک پازل، ماجراجویی، مراقبت و لباس پوشیدن را بازی کنید. خلاقیت خود را گسترش دهید، منطق و مهارت های هماهنگی ایجاد کنید و از طریق بازی یاد بگیرید.
تغییرات نسخه 1.9.35:
چند پیشرفت و ترفندهای جزئی برای یک تجربه پخش روانتر!

The description of Fruitsies - Pet Friends

Welcome to the home of the cutest virtual fruity animals - collect them all, play fun mini games & explore the wonderful world of Fruitsies!

HATCH FROM EGGS

There are dozens of colorful eggs to hatch, each with a cute fruity pet character inside! Hatch all the eggs and discover the personality of each cute pet!

COLLECT ALL PET FRUIT

So many eggs to hatch & so many cute pet fruit to collect! Each animal has a naughty, funny or cute personality - just pick your favorite! Let your imagination run wild and play with fruity pets!

TAKE CARE OF PET BABIES

Every baby pet fruit needs your care and attention! Hatch cute little babies, take care, feed, dress up & watch them grow! Explore their world, watch them interact & enjoy the company of the cutest virtual pets!

PLAY MINI GAMES

The world is no fun without games! Take your virtual pets on adventures and play exciting puzzle, adventure, care & dress up mini games! Expand your creativity, build logic & coordination skills & learn through play!

Ready to discover the virtual world of Fruitsies? Download now, hatch eggs & play!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

About TutoTOONS Games for Kids
Crafted and play-tested with kids and toddlers, TutoTOONS games foster kids’ creativity and help them learn while playing the games they love. Fun and educational TutoTOONS games strive to bring meaningful and safe mobile experience to millions of children worldwide.

Important Message to Parents
This app is free to download and play, but there may be certain in-game items that can be purchased for real money. By downloading this app you agree to TutoTOONS Privacy Policy and Terms of Use https://tutotoons.com/terms.

Discover More Fun with TutoTOONS!
· Subscribe to our YouTube channel: https://www.youtube.com/c/tutotoonsofficial
· Learn more about us: https://tutotoons.com
· Read our blog: https://blog.tutotoons.com
· Like us on Facebook: https://www.facebook.com/tutotoonsgames
· Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/tutotoons/

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»