• فارسی
  • English

توضیحات جنگل کف - مراقبت از حیوانات خانگی جزیره

به جنگل خوش آمدید. یک مجموعه حیوانات خانگی زیبا در جنگل را بپذیرید، جمع آوری کنید، رشد دهید و از بچه های عجیب و غریب حیوانات مراقبت کنید. گربه ها، خرس ها، زرافه ها، آلپاکاها و حیوانات خانگی زیباتر اینجا هستند که از جنگل بازدید می کنند.

خانه آنها را تزئین نمایید، خانه مناسبی برای حیوانات مجازی خود ایجاد کنید، همه آنها را جمع آوری کنید و بازی های سرگرم کننده انجام دهید. جنگل را کاوش کنید به آبشار جادویی نگاهی بیندازید و جنگلی را با حیوانات خانگی بامزه کاوش کنید. از ساخت خانه های شایان ستایش برای حیوانات خانگی خود لذت ببرید و تزئین نمایید تا آن را برای شما و حیوانات مجازی خود زیباتر کنید.

جنگل را به یک خانه زیبا برای حیوانات خانگی خود تبدیل کنید، از حیوانات خانگی ناز مراقبت کنید حیوانات زیبای جنگلی عجیب و غریب را بپذیرید، جمع آوری کنید و از آنها مراقبت کنید! گربه‌های عجیب و غریب، خرس‌ها و اسب‌های بامزه را به خانه بیاورید، حیوانات خانگی‌تان را ببینید که رشد می‌کنند و از آنها مراقبت کنید. به آنها غذا بدهید، آنها را حمام کنید و حیوانات خانگی را در رختخواب بگذارید، این بسیار سرگرم کننده است.

مینی بازی های سرگرم کننده را انجام دهید و فراموش نکنید که جوایز خود را جمع آوری کنید! بدوید، بپرید و به دنبال اشیا بگردید! دیدن برنده شدن حیوانات خانگی ناز و ایجاد مهارت های هیجان انگیز مورد نیاز برای برنده شدن در بازی ها بسیار سرگرم کننده لذت بخش خواهد بود.
تغییرات نسخه 5.0.5:
سه همراه جدید حیوان خانگی شایان ستایش:
- خوک درخشان درخشان!
- گوسفند دیسکوی رنگین کمانی!
- جوجه تیغی استاد تلنگر!
همه آنها را جمع کنید و حیوانات خانگی خود را غافلگیر کنید!

The description of Jungle Floof - Island Pet Care

Welcome to the jungle! Adopt, collect, grow a cute jungle pet collection and take care of exotic baby animals - cats, bears, giraffes, alpacas and more cute pets are here visiting the jungle! Decorate their house, create the perfect home for your virtual animals, collect them all and play fun games! EXPLORE THE JUNGLE Take a look at the magical waterfall and explore the jungle swarming with cute pets. Have fun building adorable houses for your pets and decorate to make it beautiful for you and your virtual animals! Transform the jungle into a cute home for your pets, collect, take care of them, play and have fun! TAKE CARE OF CUTE PETS Adopt, collect and take care of cute exotic jungle animals! Bring cute exotic cats, bears and horses home, see your adorable pets grow and take care of them! Feed them, bathe them, and put pets to bed, it's so much fun! PLAY FUN MINI-GAMES Play fun and cute mini-games and don't forget to collect your rewards! Run, jump, and look for objects! It's going to be so much fun seeing your cute pets win and build on exciting skills needed to win the games! Ready to adopt and take care of cute jungle pets you collect, have fun and play cool mini-games for kids? Download and have fun with your cute virtual pet family in this adorable jungle pet care game! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - About TutoTOONS Games for Kids Crafted and play-tested with kids and toddlers, TutoTOONS games foster kids’ creativity and help them learn while playing the games they love. Fun and educational TutoTOONS games strive to bring meaningful and safe mobile experience to millions of children worldwide. Important Message to Parents This app is free to download and play, but there may be certain in-game items that can be purchased for real money. By downloading this app you agree to TutoTOONS Privacy Policy and Terms of Use https://tutotoons.com/terms. Discover More Fun with TutoTOONS! · Subscribe to our YouTube channel: https://www.youtube.com/c/tutotoonsofficial · Learn more about us: https://tutotoons.com · Read our blog: https://blog.tutotoons.com · Like us on Facebook: https://www.facebook.com/tutotoonsgames · Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/tutotoons/

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»