• فارسی
  • English

توضیحات تک شاخ خود را لمس کنید

این بازی ترکیبی درخشان از چیزهای مورد علاقه بچه ها مانند تک شاخ، مراقبت از حیوانات خانگی، کی پاپ و البته هزاران رنگین کمان است. زیبا ترین گروه موسیقی را تشکیل دهید، همه آنها عاشق آواز و رقص هستند.

هر اسب شاخدار از یک تخم مرغ غافلگیر کننده ناشی می شود، همه گچاپون ها را جمع کرده و جعبه آنها را بردارید و منتظر بمانید تا کوچکترین اسب از آنها بیرون بیایند.


بیش از 30 اسب شاخدار خانگی مجازی برای جوجه ریزی، جمع آوری و مراقبت وجود دارد، آیا می توانید همه آنها را جمع آوری کنید؟ هر اسب کوچک فوق العاده منحصر به فرد، زیبا و رنگارنگ است، 3 نوع مختلف حیوانات خانگی تک شاخ وجود دارد: اسبهای بلند برازنده، اسب های کوچک چاق و خواهر و برادر جادویی آنها.

حیوانات خانگی تک شاخ شما برای آواز، رقص و بازی های کوچک به انرژی زیادی احتیاج دارند! اطمینان حاصل کنید که به آنها غذای جالب توجه می دهید، آنها را استحمام می کنید و از موهای تک شاخ زرق و برق دار آنها مراقبت می کنید.

یک بازی فوق العاده سرگرم کننده و زیبا برای مراقبت از حیوانات خانگی برای کودکان است، اسب های فوق العاده ستاره جمع کنید.
تغییرات نسخه 1.0.329:
مینی بازی رقص به روز شده!
هنر جدید و صحنه کاملاً جدید!

The description of Kpopsies - Hatch Your Unicorn Idol

A sparkling mix of kids' favorite things: kawaii unicorns, virtual pet care, K-pop and, of course, tons of rainbows! Hatch over 30 pony Kpopsies to form the cutest music band ever! Each little pony has a unique style, but all of them love to sing and dance.

ADOPT LITTLE UNICORNS
Each Kpopsie unicorn comes from a surprise gachapon egg! Collect and unbox all gachapons and wait for the cutest little ponies to hatch from them. Adopt all unicorn idols!

COLLECT ALL KPOPSIES
There are over 30 virtual pet unicorn to hatch, collect and take care of! Can you collect them all? Each little pony is super unique, cute and colorful! There are 3 different types of Kpopsie unicorn pets: tall graceful horses, tiny chubby ponies and their magic pegasus siblings! Merge your virtual unicorn pets and get new Kpopsies!

TAKE CARE OF UNICORNS
Your unicorn pets need a lot of energy to sing, dance and play mini games! Make sure you feed them yummy food, bathe them and take care of their gorgeous unicorn hair. Play with toys for kids!

SING, DANCE & PLAY MUSIC
Kpopsies are born to become super star pop idols! They sing, they dance, the play musical instruments – and they do it oh so well! Look how these unicorns move! Just k-pop-tastic! Turn on your rainbow lights and dance to the catchy pop beats with your pony friends!

PLAY FUN MINI GAMES FOR KIDS
Not only Kpopsies are the cutest virtual unicorns, but they are also pretty good at games! Play basketball and jumping mini games for kids, earn rewards and get kawaii gifts for your virtual pet ponies!

Play Kpopsies – a super fun and cute pet care game for kids from the creators of Smolsies and Fluvsies – and collect as many super star ponies as possible!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

About TutoTOONS Games for Kids
Crafted and play-tested with kids and toddlers, TutoTOONS games foster kids’ creativity and help them learn while playing the games they love. Fun and educational TutoTOONS games strive to bring meaningful and safe mobile experience to millions of children worldwide.

Important Message to Parents
This app is free to download and play, but there may be certain in-game items that can be purchased for real money. By downloading this app you agree to TutoTOONS Privacy Policy and Terms of Use.

Discover More Fun with TutoTOONS!
· Subscribe to our YouTube channel: https://www.youtube.com/c/tutotoonsofficial
· Learn more about us: https://tutotoons.com
· Read our blog: https://blog.tutotoons.com
· Like us on Facebook: https://www.facebook.com/tutotoonsgames
· Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/tutotoons/

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»