• فارسی
  • English

توضیحات اسموسیس - حیوان خانگی زیبا

با اسموسیس آشنا شوید. این موجود مجازی را کودکان و نوجوانان دوست خواهند داشت. با تغذیه و تمیز کردن این حیوانات جدید گوشتی و کرکی فوق العاده زیبا از او مراقبت کنید.
هر 18 اسموسیس سگ، گربه، همستر، گوزن، فیل، گاو، اسب، اژدها، پاندا، یوزپلنگ، پلاستیک، گورخر، گوسفند، خرس، گراز، حتی گربه تکشاخ و تک اسب را جمع آوری کنید. حیوان خانگی را درون یک دستگاه ادغام جادویی قرار دهید و یک تخم شگفت آور جدید بگیرید، بچه های اسموسیس به عشق و توجه زیادی نیاز دارند.
بازی های کوچک سرگرم کننده را انجام دهید و برنده هدایای و لوازم جانبی شوید.
تغییرات نسخه 5.1.30:
اسمولزی ها زیباتر از همیشه هستند!
حیوانات خانگی کوچک شیرین را بیرون بیاورید و جمع آوری کنید، از آنها مراقبت کنید و بازی های کوچک جالبی را انجام دهید!
دانلود کنید تا اولین اسمولسی خود را درآورید!

The description of Smolsies - My Cute Pet House

Meet Smolsies - the cutest squishy pom-pom creatures! Kids and toddlers, boys and girls will love their new virtual pets! Hatch surprise eggs and collect all the pet Smolsies! Watch baby Smolsies grow! Play, feed and clean up! Merge Smolsies and create new super cute squishy and fluffy animals! Watch your Smolsies chat and play with each other! By the way, Smolsies talk emoji!

HATCH & CARE FOR SMOLSIES
Collect all 18 Smolsies: dog, cat, hamster, deer, elephant, cow, horse, dragon, panda, cheetah, platypus, zebra, sheep, bunny, bear, boar, even unicorn and unicorn cat! Put two pet Smolsies into a magical pet merging machine and get a new surprise egg! Hatch even more super cute squishy and fluffy animals! After they hatch, baby Smolsies need a lot of love and attention! Play, feed, clean up and watch your virtual pets grow!

PLAY FUN MINI GAMES
Play fun mini games with your Smolsies: jumping, basketball, coloring and hat designing! Collect coins and win surprise gifts with toys and accessories for your virtual pet house! Slides, trampoline, ball, swings pit, drums and more fun toys for kids and baby pets!

Play Smolsies — the sweetest virtual pet care game for kids who love cute animals, surprise eggs and collecting! Merge, hatch, collect and care!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


About TutoTOONS Games for Kids
Crafted and play-tested with kids and toddlers, TutoTOONS games foster kids’ creativity and help them learn while playing the games they love. Fun and educational TutoTOONS games strive to bring meaningful and safe mobile experience to millions of children worldwide.

Important Message to Parents
This app is free to download and play, but there are certain in-game items that may be purchased for real money. By downloading this app you agree to TutoTOONS Privacy Policy and Terms of Use.

Discover More Fun with TutoTOONS!
· Subscribe to our YouTube channel: https://www.youtube.com/c/tutotoonsofficial
· Learn more about us: https://tutotoons.com
· Read our blog: https://blog.tutotoons.com

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»