• فارسی
 • English

توضیحات پاک کردن دختر بچه شیرین 5

بازی فوق العاده جالب و سرگرم کننده برای دختران و پسرانی که می خواهند یاد بگیرند چگونه اتاق خود را مرتب کنند، در آشپزخانه و کارهای دیگر به والدین کمک نمایند.

ویژگی های بازی Sweet Baby Girl Cleanup 5 - پاک کردن دختر بچه شیرین 5:
 • جمع آوری اسباب بازی های خود، تزئین آکواریم و اتاق خواب
 • غذاهای آشپزخانه را انتخاب کنید، یخچال را تمیز نمایید و آن را با غذای تازه پر کنید
 • لباس ها را بشویید، حمام و توالت پاک کنید
 • لذت بردن از زمین بازی
 • تمیز کردن و رنگ کردن دیوار خانه سگ
 • پنجره را پاک نمایید
 • مرتب کردن و تزئین خودروی سواری صورتی
 • استخر شنا را تمیز کنید، آب آن را عوض نمایید
 • باز کردن خانه جدید هیجان انگیز و ابزار باغبانی
 • بوته ها و چمن مرتب کنید
 • گرفتن سکه های جایزه
تغییرات نسخه 7.0.30167:
چند پیشرفت و ترفندهای جزئی برای یک تجربه پخش روانتر!

The description of Sweet Baby Girl Cleanup 5

Fun, interesting and super cool cleaning games for girls and boys. Learn how to tidy up your room, help your parents in the kitchen, fix the swings, take care of your puppy's doghouse and more!

Play the most popular cleaning games with kids' favorite sweet baby girl Chloe! Start in your bedroom and make it clean and tidy. Help your parents in the kitchen and in the bathroom. Clean up the doghouse and make your puppy very happy. Fix the swings and slide and have fun on the playground. Clean up the swimming pool and repair the tiles. Wash the cutest pink car, tidy up and decorate it as you wish. Play every day, level up and unlock new cleaning tools!

Sweet Baby Girl Cleanup 5 super fun games for boys and girls:
· Get ready for the house and garden cleaning fun!
· Collect your toys, fix and decorate the aquarium and vacuum your bedroom!
· Do the dishes in the kitchen, clean up the fridge and stock it with fresh food!
· Do the laundry, wash the bath and clean the toilet in the bathroom!
· Get outside, repair swings and slide and have fun on the playground!
· Clean up and paint the walls in the doghouse!
· Wash, fix the window, tidy up and decorate the cutest pink supercar!
· Clean the swimming pool, change the water, fix the tiles and relax afterward!
· Level up and unlock new exciting house and gardening tools!
· Trim bushes into shapes, cut the grass, clean the windows and more!
· Play every day and watch videos for kids to get bonus coins!


Free & Paid Game Content
This app is free to play but there are certain in-game items that may be purchased for real money.
You can play Swings, Slide, Bath, Laundry, Aquarium Cleaning and TutoTOOLS mini games for free.
You can purchase separate mini games (Doghouse Cleaning, Pool Cleaning, Toilet Cleaning, Vacuuming, Kitchen and Car Wash) or the full game version with no ads.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ABOUT TutoTOONS Games for Kids
Crafted and play-tested with kids and toddlers, TutoTOONS games cherish the childhood and help children learn the basic life skills through games they love.
Dress up games can develop creativity and art skills, cleanup games build good every day habits, cooking games show how to help parents at home, pet games teach to share and care. These are just a few examples how TutoTOONS games let children explore the world around them and develop on their screen time.

PRIVACY
This app is free to play but there are certain in-game items that may be purchased for real money. By downloading this app you agree to TutoTOONS Privacy Policy and Terms of Use.

Discover more fun with TutoTOONS!
Play our games: http://tutotoons.com/games
Like us on Facebook: https://www.facebook.com/tutotoonsgames
Subscribe our YouTube channel: https://goo.gl/3FsX1j
Subscribe Kids News, our newsletter for families: http://eepurl.com/bUWUTj

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»