• فارسی
  • English

توضیحات تلنگر شطرنج

سنگهای شطرنج خود را بزنید!
سنگهای حریف را بیرون بزنید!
نکته: از پادشاه محافظت کنید!
تغییرات نسخه 1.8.5:
عملکرد بهبود یافته

The description of ‎Flick Chess!

Flick your chess stones!
Bump out opponent's stones!
Tip: Guard the KING!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»