• فارسی
  • English

توضیحات رسم پرواز - پازل نقاشی

بازیکنان می توانند آزادانه مسیری را که ترسیم کرده اید دنبال کنند. اگر با خیال راحت روی هدف فرود بیایید، برنده می شوید! اگر در راه به دیوار برخورد کنید یا قبل از فرود روی دروازه سقوط کنید، بازی تمام می شود.

The description of draw flights - drawing puzzle

Players can freely follow the route you have drawn. You win if you land safely at the goal! The game is over if you hit a wall on the way or fall before landing at the goal. EU / California users can opt-out under GDPR / CCPA. Please respond from the pop-up displayed when starting in the app or within the settings in the app.