• فارسی
  • English

توضیحات عثمان قاضی

این حماسه تأسیس و قیام یک ملت است. این داستان واقعی قهرمان است.

شاهد داستان عثمان قاضی، دولتمرد، رهبر و جنگجوی بزرگ باشید. داستانی از شجاعت حماسی با الهام از افراد و رویدادهای واقعی ...

عثمان قاضی با گرافیک سه بعدی وضوح بالا و رابط کاربرپسند، پیشگام تأسیس امپراتوری عثمانی است که بر 3 قاره حکومت می کرد و شاهد زنده شدن و بنیان گذاری یک ملت بود.

با عثمان برای یک ایالت بجنگید و حکومت کنید.
تغییرات نسخه 1.0:
✔️ اضافه شدن 2 فصل جدید
✔️ رفع اشکالات و بهبود عملکرد انجام شده است

The description of Osman Gazi

This is Kayı's game!
This is the epic of a nation's founding and resurrection!
This is a true story of heroism!


Witness the story of Osman Ghazi, a great statesman, leader and warrior!

A story of epic valor inspired by real people and events...


With high resolution 3D graphics and user-friendly interface, Osman Ghazi is a pioneer in the establishment of the Ottoman Empire, which ruled 3 continents, and witness the resurrection and foundation of a nation!


The son of Ertugrul Ghazi, the illustrious Governor of Kayı, fight and rule for a state with Osman Gazi! A struggle for justice and truth that comes before us from the dusty shelves of history!

The story of Resurrection Ertugrul and Kurulus Osman is here!


FOLLOW US


http://facebook.com/UmuroGame

http://twitter.com/UmuroGame