• فارسی
  • English

توضیحات خیاط شاهزاده خانم

تبدیل شدن به یک خیاط در بوتیک شاهزاده خانم و دوختن لباس سلطنتی.
  • برش مانند یک خیاط واقعی
  • استفاده از رنگ های مورد علاقه
  • چرخ خیاطی کوکی حقیقی
  • برای دوخت بهترین لباس سلطنتی، افزودنیها را انتخاب کنید.
دانلود بازی: