• فارسی
  • English

توضیحات دوران ماقبل تاریخ

در این بازی به دواران اولیه تاریخ بشریت بروید و از زندگی هیجان انگیز ماقبل تاریخ، شکار، آتش و ساخت روستا با ساختمان های بی شمار مختلف لذت ببرید.
یک جهان پر از خطرات و چالش ها در این شبیه سازی زندگی فوق العاده با مردم
غارنشین اولیه تجربه کنید.

ویژگی های بازی Stonies دوران ماقبل تاریخ
  • درختان، سنگ های سرگردان و برداشت میوه
  • تولید سلاح، مصنوعات چوبی، سنگ های نجاری و موارد دیگر
  • روستای خود را گسترش دهید و کلی ساختمان متعدد بسازید
  • تجربه گرافیکی منحصر به فرد
  • تجارب فوق العاده در زمان ماقبل تاریخ
  • شکار با سلاح های شکار مانند اشیای چوبی و شکار خرگوش و گوزن برای اطمینان از بقای قبیله است
تغییرات نسخه 1.54.19:
اوگه! Numbskull از پتک برای خرد کردن حشرات استفاده می کند - اکنون دیگر وجود ندارد. شما بازی را دوباره بارگذاری کنید. شادی رقص. پرش کنید.

به انگلیسی مدرن: ما چند باگ را در استونیز برطرف کردیم. نسخه جدید ما را دانلود کنید و از بازی لذت ببرید!

The description of Stonies

Stonies – Become a Stone Age Leader
Experience the earliest era of human history and explore the Stone Age game Stonies. In this exciting game app, you will teach your prehistoric kin to hunt, make fire, and build their own village with countless different buildings.

Lead your Stonies through the undoubtedly most fateful epoch of human history. Discover a world full of dangers, challenges, and gripping tasks. Help your Stone Age game people progress from primitive cavemen to settled villagers in this extraordinary life simulation.

• Fell trees, smash rocks, and harvest fruit
• Produce weapons, wooden figurines, carving rocks and other great items
• Expand your village and build numerous huts and buildings
• Experience a graphically unique Stone Age game with many original animations

Extraordinary Experiences in Prehistoric Times

Craft hunting weapons such as wooden spears and hunt down rabbits and deer to ensure the survival of your clan. Stonies is a one-of-a-kind life simulation for your smartphone or tablet. An amazing tycoon game awaits you. Complete exciting missions with your tribe. Dive into the prehistoric times and explore the rugged wilderness with your cavemen. Teach them countless skills, such as working leather and wood, and expand your tribe’s primeval power in this Stone Age game.

To the Stone Age!

Play the gripping mix of life simulation and tycoon game now and accompany your Stonies through their prehistoric life. Prove your skill as a Stone Age leader in Stonies. All you need is a mobile device and a stable internet connection! Let’s go!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»