• فارسی
  • English

توضیحات یادگارهای جواهرات

 ویرانه های باستانی را کاوش کنید و گنج های گمشده فرعونیان را پیدا کنید. اکنون به دنیای بازی های با کیفیت عالی با انواع ماموریت ها و گرافیک های رنگارنگ بروید.

جواهرات را جابجا کرده و به همان شکل تنظیم کنید. ماموریت پنهان را در مکان تاریخی تکمیل کرده، گنج را پیدا کنید و 500 مرحله مختلف را تجربه کنید.

جواهرات را جابجا کنید و حداقل سه جواهر با رنگ یکسان داشته باشید.

ویژگی های بازی Jewel relics - یادگارهای جواهرات:
  • سطوح متعدد
  • 500 مرحله
  • بدون محدودیت بازی کنید
  • هیچ محدودیتی برای بازی هایی مثل قلب های زندگی وجود ندارد، بنابراین می توانید به اندازه دلخواه بازی کنید
  • بازی های آفلاین
  • گرافیک چشمک زن و دستکاری ساده
  • اگر بتوانید 3 سنگهای یکسان را با هم هماهنگ کنید، بازی آسان می شود
تغییرات نسخه 1.36.0:
1. مرحله جدید 4401-4900

The description of Jewel relics

[Jewel relics]

- Explore ancient ruins and find the lost treasures of the pharaohs!
- Invite us now to the world of high-quality puzzle games with a variety of missions and colorful graphics.

Move the jewelry and set it in the same shape.
Complete the hidden mission at the historical site and find the treasure!
Experience 500 different stages!

[Play Method]
Move jewelry and match at least three identical colored jewelry.

[Game Features]
numerous levels
- We have 500 stages with continuous updates.

Play games without entrance restrictions, but you don't need data!
- There's no limit to games like life hearts, so you can play as much as you want!
- Play Offline Without Data (Internet) Connections!
- Don't worry about Wi-Fi!

flashy graphics and simple manipulation
- It's an easy game to play if you can match 3 gems of the same color.
It's easy to learn, but not easy to master!

low-capacity game
- It's a low-capacity game, so you can download it without any pressure.

[Precision]
1. If in-game does not save, the data will be initialized when the application is deleted.
The data is also initialized when the device is replaced.
2. It's a free app, but it includes in-game currency, items, and paid products such as removing advertisements.
3. Front, banner, and visual advertising.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»