• فارسی
  • English

توضیحات بچه گربه ناز

می خواهید یک بچه گربه در موبایل یا تبلت خود داشته باشید؟ پس اجازه دهید تا توجه شما را به بازی بچه گربه ناز سه بعدی جلب کنیم. در این بازی می توانید برای گربه کوچولوی ناز خود نام انتخاب کرده، به او غذا دهید، با او بازی کنید، از او مراقبت کنید. اگر به اندازه کافی به او توجه نکنید، فرار نخواهد کرد اما بسیار ناراحت خواهد بود.

گربه کوچولو شما، یکجا نخواهد نشست، بلکه مداوم در حال حرکت از جایی به جای دیگر خواهد بود. مینی بازی هایی درون بازی طراحی شده که می توانید با کمک گربه خود آنها را انجام دهید. می توانید با او به فروشگاه گربه رفته و برایش اسباب بازی، لباس و کلاه بخرید.
همچنین می توانید با گربه های دیگر در پارک به صورت آنلاین چت کنید و اگر خسته شدید به خانه برگردید.
یادتان باشید با وقت گذاشتن برای گربه خود، او شما رشد خواهد کرد.
تغییرات نسخه 1.0.9.9:
نسخه 1.0.9.9

===============
رفع اشکال جزئی
===============

The description of Cute Pocket Cat 3D - Part 2

You can post any ideas on our page: https://www.facebook.com/Pocket.Games.Entertainment
or place 5 star review with "have an idea" topic
Would you like to have a kitten in your smartphone or tablet ? Let me bring to your attention the game Cute Pocket Cat 3D – Part 2. It’s a sequel of our previous game Cute Pocket Cat 3D. Now the game has become more beautiful, more comfortable and more interesting.
In Cute Pocket Cat 3D – Part 2 you can get a sweet kitten, which you should name and feed; You can name it as you want, mine is - lily. You should play with him and take care of him. If you do not pay enough attention to your pet, he will not run away but he will be very sad.
The kitten will not sit in one place, he will be constantly in motion, like a real one. This kitten will run after a toy, which you throw.
Besides you can play mini-games, take a part in competitions or fight in OnLine Arena in Rock, Paper, Scissors mini game. Visit a "cat shop" to buy beds for you cat, cat toys, cat clothes, cat hats or change wallpapers in the house.
You can play and chat with other cute kittens (cats) in OnLine Park and if you will be tired you can go to your home at any time.
The kitten will grow as you spend time in the game.
A cute, fluffy and adorable kitten is waiting for your attention and affection in this cute game.
Look through our other cats games and beware of grumpy cat
Hope you will like this cute kitten in this baby cat simulator
Enjoy your time with Cute Pocket Cat 3D - Part 2
***THIS GAME CONTAINS BANNER ADS AND INTERSTITIAL ADS***

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی هیجان انگیز جدید بیشتر»