• فارسی
  • English

توضیحات گربه جیبی ناز - توله سگ سه بعدی

آیا دوست دارید توله سگ خود را در تلفن هوشمند داشته باشید؟ اجازه دهید توجه شما را به این بازی گربه جیبی ناز و توله سگ سه بعدی جلب کنم. شما مجبور نیستید بین یک بچه گربه یا یک توله سگ یکی را انتخاب کنید زیرا می توانید چند حیوان خانگی را در یک زمان در این بازی دریافت کنید.
در گربه جیبی ناز و توله سگ می توانید یک توله سگ شیرین یا یک گربه دریافت نمایید و به آنها غذا دهید، بازی کنید و مراقبت کنید.
اگر به حیوان خانگی خود توجه کافی نکنید، او فرار نخواهد کرد، اما بسیار ناراحت خواهد شد.
هنگامی که گربه یا توله سگ را انتخاب می کنید، کنترل های خود را دریافت خواهید کرد.
یک توله سگ ناز کرکی در این بازی انتظار و توجه شما را به خود جلب می کند.
تغییرات نسخه 1.0.7.7:
نسخه 1.0.7.7

==============
رفع اشکال به دلیل برخی از بازیکنان نمی توانند آنلاین شوند
رفع اشکال جزئی
==============
دانلود بازی: